Nyland på tröskeln till spridningsfasen – beslut väntas i kväll

På tisdagskvällen torde det klarna ifall Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt övergår till epidemins allvarligaste fas. Bild: Jeanette Östman/SPT

Antalet coronasmittade på sjukhusen stiger och majoriteten av de som behöver sjukhusvård är ovaccinerade. Med en coronaincidens på 211,4 står Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på tröskeln till epidemins allvarligaste fas.

På tisdagskvällen torde det klarna ifall Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt övergår till epidemins allvarligaste fas, fasen för samhällsspridning.

Den regionala coronakoordineringsgruppen meddelade redan i fredags att området står på tröskeln till fasen.

Tisdagseftermiddagen är fylld av olika möten.

Först möts representanter för övriga kommuner för att diskutera coronaläget. Klockan 15 samlas sedan huvudstadsregionens kommuner för en genomgång och klockan 16 inleder den regionala samordningsgruppen sitt möte där de slutgiltiga besluten fattas.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä förmodar att beslutet om en eventuell övergång till spridningsfasen fattas redan under tisdagskvällen.

– Jag vågar inte spekulera i hur långt mötet blir och vill ännu inte uttala mig om den eventuella övergången. Men visst är den senaste tidens ökning av antalet nya coronafall oroande.

Majoriteten av sjukhuspatienterna ovaccinerade

Heikkilä säger att det ökade antalet nya coronafall också börjar synas i antalet coronapatienter på sjukhusen. Dessutom är han orolig över att sjukhuspatienterna inom de närmaste veckorna kommer att bli ännu fler.

För tillfället vårdas 24 coronasmittade på sjukhus inom sjukvårdsdistriktet. Av dem är 70 procent helt ovaccinerade. De flesta övriga har fått en vaccindos.

– Endast några enstaka av dem som behöver sjukhusvård har fått båda vaccindoserna, säger Heikkilä.

En tröst är enligt honom ändå att vaccinationstäckningen ständigt stiger och att man kan se att vaccinen är effektiva.