Nyland har nu lägre incidens än Egentliga Finland

Coronasiffrorna i Finland går mot det bättre. Bild: Jean Lindén/SPT

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 244 nya coronafall på onsdagen.

På onsdagen meddelar Institutet för hälsa och välfärd att 244 nya coronavirusfall har registrerats i Finland under det senaste dygnet. Det betyder att 86 405 finländare har smittats av coronaviruset sedan pandemins början.

De två senaste veckorna har 3 544 nya smittfall tillkommit. Det är en klar minskning från den föregående tvåveckorsperioden, då registrerades 5 799 smittfall.

Incidensen, alltså det totala antalet coronafall per 100 000 invånare de senaste två veckorna, är nu 63,9. Under den föregående 14-dagarsperioden var den 104,6.

Ser man på sjukvårdsdistrikten så är en intressant förändring att Egentliga Finland nu har aningen högre incidens än Helsingfors och Nyland: 106,4 mot 106,3.

Åland har landets högsta incidens – 112,7 – medan Mellersta Österbotten med 3,9 har den lägsta. I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen nere i 17,7.

Enligt tisdagens statistik har 908 personer som har dött av covid-19 (som orsakas av coronaviruset). I går vårdades 132 coronapatienter på sjukhus och 32 av dem fick intensivvård.

Sammanlagt 1 548 850 finländare (eller 27,8 procent av befolkningen) har fått sin första dos av coronavaccinet. Enligt tisdagens uppgifter har cirka 154 800 personer fått sina båda coronavaccindoser.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.