Nya vindar i Östra hamnen

I Östra hamnen ligger aktörerna i startgroparna för en ny säsong. Den 15 maj öppnar gästbåtshamnen i HSF Marines regi. Nygamla krafter planeras hålla i trådarna för kvällstorget och i Granitborgen efterlyser man nya idéer för året om turism.

– Nog har vi ögonen på oss, och en viss press.

Det säger kommodor Kalle Niemi vid Hangö segelförening (HSF), då det återstår knappa två månader tills säsongsöppning i Östra hamnen. I år tar HSF över skötseln av gästhamnsverksamheten och målet är klart.

– Östra hamnen skall återerövra sin ledande ställning bland båtfolk.

För att hålla segelklubben och affärsverksamheten isär, har man bildat ett bolag, HSF Marine, som sköter gästhamnen.

Bra planering halva arbetet

Tidtabellen är stram, men Niemi är ändå ganska lugn.

– Vi har gjort upp detaljerade planer som vi bearbetat noga. Nu återstår att verkställa dem.

I sommar löser man behovet att personalrum, kansli och andra utrymmen med en modul som tillverkas i Tammerfors. Modulen är nästan klar, och när den kommer på plats kommer ett lokalt företag att göra det sista, såsom trappor och räcken. Modulen är i två våningar. Nere finns hamnkontoret, kansli, teknikrum, duschar, toaletter, skötrum för spädbarn samt utrymme där båtfolket kan tvätta och diska.

I övre våningen finns en bastu med terrass för båtgäster.

– Vi kommer inte att ha utskänkning, däremot kan kunderna svalka sig på terrassen efter bastun med utsikt över hamnen, säger Niemi.

Eget kafé

Dessutom har man planerat in ett litet kafé i ena änden av modulen. Invändigt finns cirka 10 sittplatser, men utanför finns en uteservering som rymmer flera gäster. Det är, föga överraskande, Mats och Petra Rehnström som står bakom kaféet.

– Vi kommer att öppna tidigt för frukost och ha öppet länge under högsäsong, säger Mats Rehnström.

Stället har fullständiga utskänkningsrättigheter och i övrigt är det traditionellt sött, salt och småvarmt som gäller. Krögarparet driver också Café Bryggan i andra ändan av Östra hamnen, och utöver högsäsong håller de liv i HSF-paviljongens restaurang lördag kvällar.

Bra chans

På att göra-listan står också att anställa personal inför sommaren. Det faller delvis på Oscar Cavonius, som fått jobbet som hamnkapten. Cavonius är ivrig inför utmaningen. Som den första hamnkaptenen i HSF:s regi har han möjlighet att vara med och bygga upp något nytt:

– Jag tvekade inte en sekund när den här chansen dök upp.

Cavonius betonar vikten av att ge båtgästerna ypperlig service:

– Kunderna skall känna sig välkomna och vi skall göra vårt yttersta för att de skall trivas och återvända.

Bolaget har bland annat skaffat en ribbåt, som hamnpersonalen kan åka ut och möta båtar med och vid behov lotsa dem ändå fram till hamnplatsen. Man har också öppnat en on-line bokning för 30–40 hamnplatser, så att folk kan reservera plats.

– Det är viktigt att erbjuda den här servicen i dagens läge, säger Kalle Niemi.

Inleder med egen verksamhet

En annan måslättning HSF har är att sätta fart på den egna verksamheten. I vår kommer man att ordna tävlingar och träningsläger för juniorer. Första veckan i juni håller man ett träningsläger för juniorer och en regatta som beräknas locka ett hundratal personer till Hangö. På sikt vill man också införa fler tävlingar och framför allt tävlingar av högre standard.

– Satsningen innebär en profilhöjning på alla plan, summerar Niemi.

Kvällstorget öppen fråga

Gänget kring HSF Marine betonar också att man kommer att nätverka med andra företagare i större utsträckning än tidigare. Ett exempel är kvällstorget, som i år är på förslag att skötas av Tom Rönnblads företag. Rönnblad har visserligen tidigare ansvarat för arrangemangen kring kvällstorget under många års tid, men kontraktet har varit i bolaget Rubers namn. Rönnblad har förhandlat om staden om konceptet och säger att det börjar vara ganska klart. Frågan behandlades i måndags i stadsstyrelsen, men remitterades och tas enligt planerna upp på nästa möte.

Flaggan i topp i Östra hamnen

Gästbåtshamnen har kapacitet att ta emot cirka 200 båtar per dygn.

Under senare år har man bokfört cirka 6 000 övernattningar, målet är att komma upp till åtminstone 7 000.

Redan det första året investerar HSF Marine över 200 000 euro i sin verksamhet.

Inom fem år planerar HSF Marine att färdigställa en tillbyggnad till den nuvarande paviljongen.