Nya vardagen byggs upp nu

Dagen då vi återgår till det nya normala är en dag närmare för varje dag.

Under de senaste veckorna har vår allas vardag präglats av undantagsförhållanden på grund av den rådande coronapandemin. Restriktionerna är förståeliga trots att de slår hårt mot flera branscher, företag och samhället överlag. Ju bättre vi följer anvisningarna desto fortare kan statsförvaltningen minska dem.

Dagen då vi återgår till det nya normala är en dag närmare för varje dag. Fokuset ligger nu på alla fronter även i kommunerna på att sköta den aktuella krissituationen så bra som möjligt. Allas hälsa prioriteras.

Arbetet med att bygga den nya vardagen har redan inletts trots att vi inte kanske själva insett det. Jag tror att coronakrisen kan medföra en positiv flyttrörelse till kranskommunerna i Nyland. De värderingar som är vardag för oss utanför storstan – lugn, natur, närproducerar, närservice – står högt i kurs. Vi ska hoppas att åtminstone en del av de här värderingarna värdesätts även efter krisen.

Krisen kommer också att lämna sina spår i flera människors liv. Därmed måste vi vara redo att satsa på resurser inom bland annat socialväsendet och i skolorna. Vi måste också se till att företagens vardag normaliseras.

Det krassa ekonomiska läget syns även hos kommunerna. Året kommer att bli tufft. Många kommuner har redan kämpat med en sviktande ekonomi. Då demografin förändras krävs det smart anpassning och långsiktig planering samt politik för att kommunerna ska kunna säkerställa sin livskraft.

I Ingå bör vi fokusera på att vi kan skapa goda förutsättningar för boende. Ingåstrand-projektet kommer att behandlas av kommunfullmäktige nästa måndag. Därtill måste vi hitta boendealternativ som passar speciellt för unga, men även för seniorer. Som pendlingsort är det viktigt att vi ser till att kollektivtrafikförbindelserna inte tar skada av den här krisen.

Ingå har även goda förutsättningar för distansarbete vilket säkert blir vanligare efter coronakrisen. I Ingå pågår även omfattande utvecklingsprojekt i Joddböle-området med bland annat Fortum, ST1 och Inkoo shipping. För Ingås del är det viktigt att dessa projekt realiseras. Förutsättningarna för företagsamheten i Ingå stärks också då Ingå port-området utvecklas i höst.

Det är viktigt att vi Ingå samt i andra västnyländska kommunerna börjar och förbereder vardagen efter krisen. Vi måste se till att vi kan se framåt i den här situationen och skapar framtidstro. Det är något vi behöver skapa nu för att orka oss igenom krisen.

Henrik WIckström, kommunstyrelsens ordförande (SFP), Ingå kommun

Mer läsning