Nya turer kring avloppsvatten försvårar rådgivning

Skyddas. Petäjärvi i norra Kyrkslätt hör till de sjöar som avloppsrådgivningen koncentrerar sig på i sommar. Bild: Mira Strandberg

AVLOPPSVATTEN Årets rådgivningsrunda för projektet kring avloppsvatten i glesbygden startar i Kyrkslätt. Juusjärvi, Vitträsk, Petäjärvi och Storträsket är målområden.

Områdena för rådgivningen är sådana som är känsliga för föroreningar. De väljs ut i samarbete med kommunen. Invånarna i området kontaktas per brev och erbjuds ett avgiftsfritt rådgivningsbesök. I år satsar NTM-centralen mer än vanligt på projektet.

Kaj Malmström, ordförande för Sjökulla fiskelag, bedömer att största delen av fastigheterna vid Petäjärvi har sina avloppssystem i skick.

– Här är några nya stall som har byggts de senaste fem till sju åren, så där är allt i ordning. Och många av invånarna här har hastat på och gjort om sina avloppssystem enligt de nya direktiven. Jag förnyade mitt avloppssystem 2004.

Skyddsarbete börjar märkas

Petäjärvi har länge hört till de sjöar i Kyrkslätt som mått dåligt. Sjökulla fiskelag har länge jobbat för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. Det senaste ingreppet är att gräva nya sedimenteringsbassänger vid inrinnande bäckar.

– Vi har nu fyra bassänger, vilket täcker 70 till 80 procent av de inrinnande bäckarnas mynningar. Vattnet rinner ut i bassängerna och stannar upp där i stället för att genast rinna ut i sjön. När vattnet blir stående i bassängen lägger sig näringsämnena på bottnen på bassängen. Då är det mycket lättare att gräva bort den näringsrika dyn sedan om 20 till 30 år.

Ansträngningarna för sjön har enligt Malmström äntligen börjat bära frukt.

– Jag har bott vid Petäjärvi i hela mitt liv och minns hur sjön om somrarna var som ärtsoppa i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Nu de senaste åren har det börjat ändra, tack vare notdragning, sedimenteringsbassänger och rådgivning.

För rådgivning behövs, trots att läget sakta blir bättre.

– Visst är de bra att de kollar läget. Och det byggs ju hela tiden till här, säger Malmström.

Siktar på lindrigare krav

Projektet för avloppsrådgivning, Linkki, står inför en krävande säsong eftersom Miljöministeriet i april gick ut med ett förslag om lindring av bestämmelserna om avloppsvatten. Förslaget är på remissrunda, bland annat i kommunerna. Redan tidigare har bestämmelserna om att förnya avloppsvattensystemen i glesbygden lindrats genom att tidsfristen förlängdes till 2018.

Nu föreslår Miljöministeriet att den allmänna tidsfristen bara ska gälla fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller på ett grundvattenområde. De fastigheterna skulle vara tvungna att fylla lagens krav på rengöring av avloppsvattnet senast den 30 oktober 2019.

Övriga fastighetsägare skulle vara tvungna att förnya avloppsvattensystemet då vissa renoveringar görs på en fastighet. En fastighetsägare som bygger ett helt nytt hus eller gör en så omfattande renovering att det kan jämställas med ett nybygge skulle då i framtiden vara tvungen att uppgradera avloppsvattensystemet enligt nya krav. Detsamma gäller en fastighetsägare som bygger en vattentoalett eller förnyar sitt vattensystem.

Kommunerna ska ta ställning till lagförslaget före den 18 maj.

– Vi måste förklara mera än förr. Många tror att hela lagen nu slopas och att man inte måste göra något åt sitt avloppsvatten. Då måste vi bara förklara att nej, det handlar främst om tidtabellen, säger projektledare Minttu Peuraniemi vid Västra Nylands vatten och miljö.

Överlag är folk positivt inställda till rådgivarna. Den negativa bild av den nya lagstiftningen som målats upp i medierna är inget Peuraniemi och hennes kolleger stöter på ute på fältet.

– De allra flesta förstår att man inte kan släppa ut avloppsvatten hur som helst i naturen. De vill veta hur de ska ordna avloppet så fiffigt som möjligt så att de inte slösar pengar i onödan.

Av de brev som Linkki-rådgivarna skickar ut brukar kring 70 procent leda till besök.

– Avloppsfrågorna intresserar folk.

Fakta

Linkki i Västnyland

Avloppsrådgivningen i Västnyland koncentreras i år till bland annat de västra delarna av Sjundeå, Linkulla i Ingå, Lernäs i Hangö samt Gennarbyviken och Snappertuna i Raseborg.

Linkki 2016 är ett projekt som genomförs av Västra Nylands vatten och miljö i samarbete med Hangö stad, Ingå kommun, Högfors kommun, Kyrkslätts kommun, Lojo stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun.

Projektet stöds av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Mer läsning