Nya slag av förseelser på grund av sociala medier

Vid Nylands brigad i Ekenäs utreddes i fjol 149 fall av militära brott. Bild: VN-ARKIV

Klart färre beväringar döms numera för militära brott. Antalet brott var länge kring 5 000 om året i Finland men under de tre senaste åren har antalet minskat. I fjol bokfördes 2 733 militära brott.

Enligt en utredning som Huvudstabens juridiska avdelning gjort förklaras det mindre antalet inte av att tröskeln att ingripa skulle ha höjts jämfört med tidigare år.

– Till och med två minuters frånvaro har anmälts så tröskeln att ingripa är fortfarande verkligen låg. För i år ser det ut som att minskningen av militära brott inom Armén håller på att stanna av, säger militärjuristen Immo Seppänen, sektorchef för Huvudstabens juridiska avdelning.

Seppänen uppger att de militära juristerna i år har gett utlåtanden om kring 1 800 fall. Vad gäller Nylands brigad i Ekenäs utreddes år 2015 149 fall, uppger Marinens militärjurist Antti Lehmusjärvi.

Sociala medier och smarttelefoner har gett nya dimensioner till de militära brotten.

– Man har fotograferat nakna beväringar i duschen eller vapen som man inte får fotografera, säger Seppänen.

Mobbning ledde till fängelsedom

Bland brotten finns också ovanligare fall. Till exempel dömdes en beväring från Kajanalands brigad i slutet av oktober i ett sällsynt mobbningsmål.

Enligt tingsrätten i Kajana började mobbningen i slutet av vintern 2014, när en beväring från Kajana började plåga en beväring från Österbotten. De bodde i samma stuga i underofficersskolan. Trots att den mobbade anmälde vad som hänt till en chef fortsatte mobbningen, konstateras det i domen.

När den beväringen firade födelsedag grabbade mobbaren enligt rätten tag i offrets hals med båda händerna och hotade med att döda. Den mobbade missade även avslutningsfesten eftersom mobbaren enligt rätten hotade att bryta nacken av offret ifall denna anlände till festen.

Den 1994 födda mobbaren dömdes för tjänstgöringsbrott och misshandel till 60 dagars villkorligt fängelse. Mobbaren ska dessutom betala 500 euro i skadestånd till offret. Den dömda har överklagat till hovrätten.

– Händelser av det här slaget är inte särskilt vanliga. Det som är iögonenfallande här är att mobbningen pågick genom nästan hela tjänstgöringstiden, säger Seppänen.