Nya Skogsgläntan öppnar snart

Den nya daghemsbyggnaden i Ekenäs tar form modul för modul. Staden tar emot huset den 17 juni och därefter börjar verksamheten flytta in.

Med en precision där millimetrarna är avgörande söker sig transportbilen i rätt läge med sin stora frakt. Sakta men säkert, centimeter efter centimeter, kan en ny bit infogas i helheten. Skogsgläntans nya byggnad har igen genom en rejäl kloss vuxit med flera tiotal kvadratmeter.

I ändan av Björknäsgatan i Ekenäs där markarbeten pågått under hela vinterns och vårens lopp har den nya daghemsbyggnaden nu rests i rask takt.

Sedan måndag förra veckan har färdigt byggda husdelar transporterats till tomten för att här monteras ihop till en färdig och fungerande byggnad.

– Helheten består av totalt 19 moduler, berättar Heidi Karlsson som styrt planeringen av utrymmena och inredningen.

Hon representerar husbyggaren Teijo-Talot och har genom planeringen av hela projektet varit i aktiv kontakt med Raseborgs stad, som beställt bygget.

Börjar tidigt

Huset blir 1 300 kvadratmeter stort.

– Det är planerat för fem grupper, säger Heidi Karlsson när hon visar runt i rummen och salarna där arbetet pågår för fullt.

På plats är ungefär 15 personer för att montera delarna och färdigställa helheten.

– Vi har börjat jobba ungefär halv sex varje morgon, säger Karlsson och berättar att transporten av de breda husmodulerna sker under den tid av dygnet då det är minst trafik på vägarna.

De sista modulerna anländer på onsdag.

Klart i augusti

Enligt planerna tar Raseborg formellt emot huset den 17 juni.

– Efter det börjar inflyttningen från gamla Skogsgläntan, säger dagvårdschefen Tina Nordman.

Hon säger att bygget framskridit enligt förväntan.

– Vi är mycket nöjda.

Den 1 augusti ska helheten vara färdig för sin verksamhet. Flytten från daghemmets nuvarande plats i Björknäs sker etappvis.

Ska namnet förbli Skogsgläntan?

– Vi har åtminstone inte diskuterat något annat.

Finns gott om platser

Tina Nordman berättar att färre än tidigare sökt dagvårdsplats för hösten.

– Det gäller hela Raseborg. Det beror inte på att familjerna skulle behöva dagvård i mindre grad, utan på att det finns färre barn.

Nordman säger att staden har gott om dagvårdsplatser inför kommande termin.