Nya serviceboendet i Ingå får högre hyra

Det nya serviceboendet Katthult i Ingå blir högre än på Lönneberga – motiveras med nyare och mer ändamålsenliga lokaler.

De nya hyrorna för rum i Katthults serviceboende föreslås kosta mellan 412 och 433 euro, beroende på storleken på rummen. Kommunen betalar 13 800 euro per månad i hyra för det nya serviceboendet intill brandstationen i Ingå som byggts för Esperi cares behov, men som aldrig invigts.

Nu får i stället Ingå använda bostadsytan på 669 kvadratmeter för att vårda de äldre i kommunen som behöver serviceboende. Den hyra som klienterna betalar kan enligt kommunen inte förväntas täcka de utgifter kommunen har för boendet, eftersom det skulle leda till oskäligt stora skillnader i hyran mellan Lönneberga och Katthult. Hyran i Katthult är mellan 20 och 30 euro högre än för ett motsvarande rum i Lönneberga. Rummen i Katthult är 20, 20,5 eller 21 kvadratmeter. I Lönneberga finns också större rum på 24,5, 26, 38,5 eller 46 kvadratmeter.

Utöver hyra betalar klienter i ett serviceboende skilt en serviceavgift, en matavgift och en städavgift.

Ingå har fyra hyresfria månader i år och nästa år för Katthult.

Grundtrygghetsnämnden i Ingå fattar beslut om hyrorna vid sitt möte på torsdag.

Mer läsning