Nya rekord på julmarknaden

Ekenäs gammaldags julmarknad lockade troligen både flera besökare och försäljare än tidigare år.

Redan i fjol lockade julmarknaden flera besökare än under de tidigare åren. I år var åtminstone lördagen mera besökt än vanligt. Tom Rönnblad som är platsansvarig för marknaden tror att man även i år slog nytt rekord.

– Det är förstås svårt att bedöma hur många som besöker marknaden men jag skulle nog säga att vi åtminstone på lördagen hade flera besökare än tidigare år. Söndagen var en ganska normal söndag.

Under de senaste åren har även antalet försäljare på Ekenäs centrumförenings julmarknad ökat. I år sålde man uppemot 130 platser, i fjol var de knappa 120. I år måste vissa försäljare spridas ut ända förbi apoteket mot Stora Kyrkogatan.

Utrymme finns ännu

Den traditionella julmarknaden kring torget och Kungsgatan var framgångsrik även för försäljarna. Rönnblad har fått många positiva kommentarer.

– De jag talat med har varit väldigt nöjda, flera har även pratat om rekordförsäljning.

Rönnblad intygar också att alla arrangemang gått smärtfritt, och även om marknaden redan är omfattande finns det ännu ett visst utrymme att växa, men det kräver planering.

– Jag är viktig med att räddningsvägarna är öppna och på vissa platser kan man inte placera ut försäljningsbord, så snart måste vi nog börja fundera. Jag skulle säga att området börjar vara i användning till 90 procent.

Fortfarande gammaldags

De senaste åren har Ekenäs centrumförening diskuterat om man borde slopa temat gammaldags från julmarknaden. Med facit på hand anser Rönnblad att temat fungerar, till och med bättre än tidigare.

– Vi har en massa privatpersoner som säljer hantverk och bakverk. Produkturvalet lämpar sig absolut, men man skulle kunna försöka få försäljarna att pynta sina bord lite mera.

Den rätta julstämningen uppnås även tack vare programmet. Till det bidrar flera föreningar och andra aktörer. Även i år var programpunkterna omtyckta. Julgubbens verkstad, ponnyridning och Ekenäs FBK:s brandbil lockade de unga. Dessutom ordnade Musikinstitutet Raseborg julkonsert, medan både Elverket och museicentret Ekta bjöd på utställningar. På lördagen kunde både barn och vuxna dessutom besöka en popup-bondgård på museigården.