Nya principer i juni: Offentliga tillställningar med upp till 50 personer får ordnas

Från och med den 1 juni är allmänna sammankomster med max 50 personer tillåtna. Med specialarrangemang kan evenemang med upp till 500 personer ordnas.

Regionförvaltningsverken har beslutat att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med under 50 personer är tillåtna från och med den 1 juni.

Med specialarrangemang kan man ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer men högst 500 personer inomhus och utomhus, där området är avgränsat.

Det här kräver att man genom att begränsa kundantalet och med hjälp av säkerhetsavstånd och hygienanvisningar säkerställer deltagarnas säkerhet.

Den som ordnar evenemanget ansvarar för att de förebyggande säkerhetsåtgärderna följs.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer är förbjudna och regionförvaltningsverken beviljar inga undantag vad gäller dem.

Regionförvaltningsverkens bestämmelser som gavs 19 maj, är i kraft den 1 juni till den 30 juni.

Delgivningarna och bestämmelserna finns på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan bestämmelserna meddelas för högst en månad i taget.

Syftet är att förhindra spridningen av coronaviruset

Syftet med regionförvaltningsverkens beslut är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland. Bestämmelserna är av allmän karaktär och tar inte ställning till enskilda evenemang.

Varje evenemangsarrangör eller aktör ska själv avgöra hur den kan beakta bestämmelserna om begränsning av kundantalet, säkerhetsavstånden och hygienrekommendationerna i den egna verksamheten och genomföra verksamheten, tillställningarna och evenemangen så att sjukdomsläget inte förvärras.

Även om begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster mjukas upp från och med den 1 juni från nuvarande 10 personer till högst 50 personer rekommenderar regeringen att man följer Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar från den 14 maj om säkerhetsavstånd och hygien.

Regeringen rekommenderar att man undviker privata sammankomster med över 50 personer, till exempel fester, kultur-, fritids-, idrotts- och sportevenemang och religiösa tillställningar.

Regionförvaltningsverken betonar att varje aktör och medborgare själv ansvarar för att myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer följs i den egna verksamheten och därigenom för sin del förebygger att coronaviruset sprids.

Mer läsning