Nya Porkalaguider utbildas i höst

Centralt. Degerby Igor, museet om Porkalaparentesen, är en väsentlig del av en rundtur på Porkalaområdet. Bild: VN-arkiv

Det finns för få guider för området som omfattades av Porkalaparentesen. Nu ordnas en ny kurs för att stärka leden.

En guidekurs ordnas i höst för att utbilda nya Porkalaguider och samtidigt erbjuda intresserade en möjlighet att avlägga yrkesexamen för guider.

– Sommartid är vi är lite för få guider på Porkalaområdet. Dessutom har vi bara två som har finska som modersmål, säger Margareta Hägg, som är ordförande för Porkala guider.

En auktoriserad Porkalaguide har en järndos av kunskap om hela arrendeområdet, från Kyrkslätt till Ingå. Utöver specifik information om arrendetiden och sevärdheter på Porkalaområdet innehåller kursen även mer allmänna föreläsningar om Finlands historia, om guidningsteknik, säkerhet, marknadsföring och produktifiering.

– För att bli auktoriserad guide ska man göra ett slutarbete och göra en guidning i buss, säger Hägg.

Måste kunna prata väl

Kursen inleds den 13 september och har närstudier torsdagskvällar i Kyrkslätt. Därutöver ordnas utflykter till resmål på Porkalaområdet. En grundläggande guidad tur på Porkalaområdet räcker kring två timmar. En stor del av tiden tillbringas i buss på körsträckor med skogskantad väg.

– Under körningen berättar guiden historier om området. Det behövs mycket historier för de långa sträckorna. Därför måste en bra guide kunna uttrycka sig, säger Hägg.

Många av de minnesmärken och sevärdheter som finns på Porkalaområdet saknar vägvisare, och är alltså rätt anonyma. En vanlig kommentar av folk som deltar i rundturer på Porkalaområdet, speciellt om de är ortsbor sedan tidigare, är att de inte ens vetat om vad det allt finns på området.

– Den vanligaste frågan folk ställer är varför vi inte åker ut till Porkala udd. Men där finns nästan ingenting kvar att se efter parentesen.

Ryska saknas

Utöver arrendetiden behövs också kunskap om Kungsvägen, medeltiden och området i dag. Porkala guider saknar speciellt personer som kan guida på ryska.

Tolv personer behövs för att kursen ska bli av, plats finns för 25 personer. Kursen ordnas i samarbete med Axxell och det är till Axxell ansökan ska riktas senast den 11 juni.

Mer läsning