Nya planer på turism i Östra hamnen

Stora planer. Senatsfastigheter har redan länge önskat sälja sin fastighet, även kallad Granitmagasinet, vid Östra hamnen. De nya ägaren vill satsa på turism året om. Bild: Christoffer Holm

Redan i sommar kan ny turismverksamhet uppstå kring Östra hamnen i Hangö. Områdets utveckling och potential har lockat ett turismföretag från Salo att köpa gamla Hangö granits stenbyggnad.

Köpebrevet för den så kallade Granitfastigheten vid Hamngatan och Drottningberg godkändes förra veckan. Bakom köpet på 320 000 euro står företaget Kiinteistö Oy Meri-Teijo Keskus Spa från Teijo utanför Salo och Olli Lehti. Lehti har de senaste åren stått bakom miljonsatsningar på turismen i semestercentren Meri-Teijo och Mathildedal i trakten.

– Där har vi varit med och byggt upp hamnverksamheten och olika tjänster för turister. De erfarenheterna vill vi ta till Hangö, säger Lehti.

Grunden är lagd

Precis som med utvecklingen kring Östra hamnen i Hangö har planerna i Meri-Teijo dragit ut på tiden på grund av besvär mot planläggningen. Trots det vågar Lehti satsa även i Hangö.

– Här i Salotrakten har man sovit ganska länge, men i Hangö är det annorlunda. Där finns en massa potential.

Just området kring Östra hamnen tror Lehti mycket starkt på. Lehti nämner först och främst marinan Östersjö Port och vilka möjligheter den ger för omgivningen, inklusive Granitfastigheten.

– Den korta sommarsäsongen fungerar redan jättebra. Nu då man även bygger ett spa kan turismen bli starkare året om.

Lehti menar att Regatta Resorts spa kan vara en drivfjäder, och åtminstone delvis därför har även Meri-Teijo Keskus valt att investera i Hangö.

Året om är målet

Exakt hurdan verksamhet Granitfastigheten ska få är Lehti ännu osäker på. Han intygar att det ska handla om turism och målet är att hålla verksamhet året om.

– Fastigheten har en enorm potential och bra läge. Det lönar sig absolut att satsa på något året om.

Eventuella bygglov och permanenta planer siktar man på nästa vinter, men redan i sommar hoppas Lehti på något tillfälligt.

– I sommar tror jag att vi satsar på något enbart under sommarsäsongen, och vi börjar säkert renovera fasaderna.

För den framtida verksamheten hämtar man gärna erfarenheter från Meri-Teijo. Förutom småbåtshamnen där har Lehti satsat på högklassigt fritidsboende. Där står både båtturism och friluftsliv i centrum. Trakten gynnas också av en golfbana och ett skidcentrum. Målet har varit att skapa turism och fritidsboende året om.

– Detsamma vill vi i Hangö. Vi är verkligen ivriga, säger Lehti.

De tjänster man siktar på i Hangö får gärna vara kopplade till Östersjö Port och stadens gästhamn. De framtida fritidsbostäderna på Drottningberg lär också inverka. En ytterligare restaurang längs Hamngatan tror Lehti däremot inte på. Det man planerar måste vara mera mångsidigt.

Fram till 2012 hade Granitfastigheten, eller Granitmagasinet som det också kallas, en hyresgäst i nattklubben Tivoli.

Ägaren, statliga Senatsfastigheter, ville sälja byggnaden och sade därför upp kontraktet.

Ett tiotal anbud kom in, men inget lämpligt för Senatsfastigheter.

Bland annat var Hangö museum intresserat av en basutställning i byggnaden.

Nu har försäljningen gynnats av planerna för Östra hamnen och Regatta Resorts projekt.