Nya planer för Gamla bastun smids

Bild: Arkiv/Kajsa Paakki

Gamla Bastun vid Västvallen i Ekenäs kan få nytt liv. Småhus på gården och butik i den tidigare badinrättningen finns med i ett planförslag som nu är på utlåtanderunda.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har inget att anmärka på det planförslag som gjorts upp för Sjöformansgatan 2 i Ekenäs. Det är den så kallade Gamla bastuns tomt invid Stallörsparken det handlar om.

Nämnden hade ombetts ge utlåtanden till planläggningsnämndens förslag till ändring av detaljplanen.

Detaljplaneändringens målsättning är att ändra användningsändamålet för tomten genom att bilda kvartersområde för småhus samt tillåta att en butik får verka i den före detta badinrättningsbyggnaden.

Mer läsning