Nya namn på nyckelposter

Bild: Paavo Rantalainen

Ledningen för de centrala förtroendeorganen i Kyrkslätts kommun byts till stor del ut under fullmäktigeperioden som börjar nu.

Både kommunstyrelsen och fullmäktige får nya ordförande. Timo Haapaniemi (Saml) är kandidat som ordförande för kommunstyrelsen, han återvänder till kommunens första plats efter en paus på fyra år.

Fullmäktige kommer att ledas av riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP), som samlade överlägset mest röster i valet.

Till första vice ordförande i kommunstyrelsen föreslås Ari Harinen (SDP). Han har skött uppdraget också under den här fullmäktigeperioden. Till andra vice ordförande har SFP nominerat fullmäktiges tidigare ordförande Ulf Kjerin.

Samlingspartiets kandidater till kommunstyrelsen är de nya ledamöterna Hanna Haikonen och Katarina Penkert, SFP:s kandidater är förutom Ulf Kjerin också Anna Aintila och Hans Hedberg.

De Gröna föreslår Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa och Emmi Wehka-aho till kommunstyrelsen. Hyvärinen föreslås också som ordförande för den nygrundade kommunutvecklingssektionen.

Socialdemokraternas andra kandidat till kommunstyrelsen är Pirkko Lehtinen. Till kommunstyrelsen föreslås ytterligare Pekka M. Sinisalo (Sannf) och Antti Salonen (C).

Kommunstyrelsens nuvarande ordförande Raija Vahasalo (Saml) ser ut att bli fullmäktiges andra vice ordförande. Första vice ordförande för fullmäktige blir de Grönas Minna Hakapää.

Kyrkslätts förtroendeorgan har förändrats från och med den första juni. Linda Basilier föreslås leda den nya utbildnings- och fritidsnämnden. SFP föreslår Tony Björk till ordförande för svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen.

Som ordförande för kommunaltekniska nämnden föreslås Kati Kettunen (Saml) och för byggnads- och miljönämnden Saara Huhmarniemi (Gröna).

Jukka Tammi (SDP) föreslås som ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige gör valen vid sitt första möte 19.6