Nya Kobra vill sänka tröskeln till konsten

Nöjd gallerist. Tanja Is vinkar sakta men säkert av Galleri Zebra i Fokushuset. Det nya utrymmet på Köpmansgatan ska med sina stora fönster och sitt centrala läge göra konsten ännu tillgängligare. Bild: Elsa Kemppainen

– Flytten är en nystart, säger Tanja Is som håller i trådarna när två gallerier i Karis slås ihop. Nya Kobra ska bli ännu öppnare.

Den vackra junidagen kunde lika väl vara stormigaste november i galleri Zebras källarvåning, men i systergalleriet Kobra strömmar däremot solljuset in genom stora fönster. Ljuset är en klar fördel när gallerierna föds på nytt i mindre skepnad.

Två gallerier blir ett när Zebra flyttar från Fokushuset till Kobras utrymmen på Köpmansgatan i Karis. Den sista utställningen i Zebra ordnas i september.

Galleristen Tanja Is tröttnade på den oklara tidtabellen för renoveringen av Fokushuset.

– Det är onödigt att vänta till sista minuten, säger Is, uppenbarligen lättad över att nu få fokusera på ett galleri i stället för två. Med mer pengar och fler anställda hade situationen varit en annan.

Som ensam gallerist blev det tungt.

Låg tröskel till konsten

Tröskeln till Galleriet ska vara låg, säger galleristen. Det har den alltid varit, men det nya utrymmet har fördelen att finnas på gatuplan, och flanörer får en inblick i verksamheten genom att speja in genom fönstren.

– Vi försöker göra nya Kobra så inbjudande som möjligt.

Till Zebras källarvåning i Fokushuset kan det ha varit lite spännande att ta sig – och svårt att ramla in utan att veta precis vart man är på väg.

Mera fokus

När en stor volym pressas ihop är följden oundvikligen en utkristallisering. I Galleri Zebra har två eller tre konstnärer kunnat ställa ut samtidigt, i Kobra kommer det att bli frågan om enskilda konstnärers verk eller småskaliga samutställningar. Det är helt i sin ordning, menar galleristen, en hårdare gallring ger högre kvalitet.

Galleristen har varit tvungen att tacka nej till flera utställningar – positivt, de som vill ställa ut är allt fler. Den som tvingas vänta till nästa år har också tid på sig att utveckla sin konst, säger Is.

Tanja Is försäkrar att det lokala kulturlivet inte står i farozonen på grund av flytten – snarast tvärtom. Verkstäder, kurser och andra evenemang ordnas också i fortsättningen.

Mycket har redan ordnats på det nya galleriet Kobra, bland annat fotografen Christoffer Relanders föreläsningar för fotostuderande. Utrymmet fungerar bra, men om det inte räcker till är det alltid möjligt att samarbeta med andra lokala aktörer.

– Om det blir för smått kan vi alltid samarbeta med andra lokala aktörer, säger Is och nämner VNF:s fotolinje som exempel.

Vill bjuda in

Nu pågår ett enormt arbete när Zebra sakta men säkert ska tömmas. Föreningens privata samling arkiveras varefter den lagras på ett nytt, tryggt ställe i väntan på att visas igen.

En praktikant hjälper till med att gå igenom föreningens stora samling foto- och konstböcker, alla dubbletter ska bort. I stället för att damma på undangömda hyllor ska bokskatterna nu visas upp – kanske sorteras enligt tema eller enligt den aktuella utställningen.

Målet är att bli ännu mer inbjudande och tillgängliga.

– Flytten är en nystart.

Ännu händer det i Fokushuset. Den 6.7 öppnar utställningen Das Autoland om människornas kärlek till sina bilar.

Det nya galleriet finns på Köpmansgatan 9 i Karis. Inträdet är fritt.

Galleriet drivs av föreningen Raseborgs fotocentrum.

Mer läsning