Nya förslag för att rädda skola

Föräldrar föreslår att lekparken i Trollböle flyttar till den närliggande skolans gård. Det är ett av förslagen i en färsk skrivelse, som riktas till beslutsfattarna i Raseborg. Bild: Niclas Erlin

Föräldrar föreslår att daghemmet i Trollböle flyttar till Västerby skola, liksom lekparken som nu finns i höghusområdet. Det skulle stärka skolan som centrum för hela byn.

Österby daghems filial Vesterby, det vill säga daghemmet som verkar i Trollböle, kunde flytta in i skolan i Västerby. Det föreslår föräldrar och invånare i en färsk skrivelse som riktas till beslutsfattarna i Raseborg.

Flera fördelar med flytten nämns. I texten sägs att staden betalar närmare 4 000 euro i månadshyra för daghemslokalen, en utgift som kunde sparas in genom en flytt eftersom skolan ägs av staden. Samtidigt skulle personalkostnaderna minska, då det inte längre skulle behövas skild köks- och städpersonal för daghemmet och skolan.

Till stadens ledning

Förslaget är ett av flera i skrivelsen, vars syfte är att komma fram med konstruktiva förslag för att rädda indragningshotade Västerby skola.

Inlagan är daterad den 10 maj och inlämnad av föreningen Föräldrar för Västerby skola, Föräldraföreningen för Västerby dagis samt invånare i Trollböle, med Carina Enberg, Johanna Wikström och Alexandra Asplund som kontaktpersoner.

Skrivelsen har riktats till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, bildningsdirektören, stadsdirektören samt bildningsnämnden och dess svenska sektion.

Stärkt bycentrum

I inlagan förelås att årskurserna fem och sex i Västerby skola kunde flytta till Österby skola. Samtidigt föreslås att elevupptagningsområdet för Västerby skulle förstoras till Prästkullavägens västra ända, fram till Nitlaxvägen i Prästkulla.

I skrivelsen föreslås också att lekparken i höghusområdet i Trollböle kunde flytta till skolans gård och att staden därmed kunde spara i underhåll. Föräldrarna är beredda att frivilligt ställa upp för att flytta lekparken.

"Då skulle allt vara på samma plats: skola, daghem, lekpark och allaktivitetsarenan (värd 35 000 euro), som donerats specifikt till Västerby skola. Västerby skola kunde till och med fungera som lägergård på somrarna, med naturstigar, grillplatser, fågeltorn och möjlighet att simma i närheten."

Siffror ifrågasätts

I inlagan ifrågasätts om staden verkligen sparar något ifall Västerby skola stängs.

Samtidigt frågas om alla elever från Västerby faktiskt får rum i Österby skola – dit de enligt stadens förslag ska flytta – eftersom den nya läroplanen förutsätter tillräckligt med utrymme för att kunna förverkligas.

Flera andra frågor lyfts till ytan. Till exempel undras ifall staden överhuvudtaget får sälja Västerby skola, eftersom den från början är donerad specifikt för svensk skolverksamhet.

Skrivelsen ifrågasätter också en del av de siffror som används i den aktuella skolnätsdiskussionen. "Då Västerby skola var under lupp år 2013 räknade man med att spara 16 700 – 19 360 euro per år på intern hyra. I den nya utredningen är motsvarande intern hyra 47 930 euro per år. Hur kan den interna nästan ha tredubblats på några år?".

På sitt möte i tisdags antecknade bildningsnämnden skrivelsen för kännedom.