Nya direktiv: Gör coronatest om du har symtom

Coronavirustesterna undersöks i laboratorium. Kapaciteten i Finland ligger nu på 8 000 tester i dagen. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Institutet för hälsa och välfärd uppmanar alla som har symtom som passar in på coronaviruset att testa sig.

Alla som har symtom på covid-19 som orsakas av coronaviruset uppmanas att ta ett coronavirustest. Symtomen kan vara feber, nysningar, andningssvårigheter, muskelvärk, trötthet, illamående eller diarré.

Ju snabbare coronasmittan kan upptäckas desto snabbare kan den smittade isoleras och personer som utsatts för smittan kan spåras.

De nya direktiven från Institutet för hälsa och välfärd är i enlighet med regeringens så kallade hybridstrategi för att stegvis öppna upp samhället igen samtidigt som man inför mera omfattande coronatester och effektivare spårning av smittkedjor.

Testningskapaciteten i Finland har hela tiden höjts sedan coronavirusepidemin bröt ut. I dagsläget finns det kapacitet att göra 8 000 laboratorieprover per dag.

Målet är att ytterligare öka hälso- och sjukvårdens kapacitet att testa och spåra coronaviruset.

Det har farmkommit i medier att testningskapaciteten hittills inte använts till max.

Mer läsning