Nya bussturer upphandlas för Ingå

Nya bussturer kvällstid mellan Kyrkslätt och Ingå har satts ut på entreprenad. Fungerande kollektivtrafik är en stor utmaning för Ingå kommun, speciellt efter att västmetron börjar gå.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har inlett en upphandling av bussturer mellan Kyrkslätt och Ingå kvällstid. Från början av året planeras tre nya turer från Kyrkslätt till Ingå och två från Ingå till Kyrkslätt.

Samma upphandling innehåller också en tur från Fiskars till Sammatti och tillbaka, och en tur från Lojo via Virkby och Sjundeå till Evitskog.

– Tanken är att turerna mellan Ingå och Kyrkslätt ska testas under våren. Efter det ska man utvärdera passagerarantalet och se hur man går vidare, säger kollektivtrafikexperten Jonna Uski vid Nylands NTM-central.

Enligt Uski ska turerna finansieras av kommunen, eftersom de går utöver den basservicenivå som NTM-centralen stöder.

Kvällsbuss ingen succé

Sedan i somras har Ingå kommun stått för en kvällsbuss från Helsingfors till Ingå klockan 22.30. Tanken är att de nya kvällsturerna till Kyrkslätt ska ersätta den.

– När västmetron börjar köra faller turen till Helsingfors bort ändå, då finns inte längre det alternativet. Jag ser det som en förbättring att ha fler möjligheter än bara en buss kvällstid, säger controller Ilkka Rissanen vid Ingå kommun.

Kvällsbussen från Helsingfors har bara haft mellan en och tre passagerare och har ibland även gått helt tom.

– Det känns inte riktigt rätt att ha en hel buss för så få människor. Därför söker vi nu alternativ.

Olösta frågor

De nya turerna till Kyrkslätt är ett sätt för Ingå att möta de utmaningar som bland annat västmetron för med sig. Då är det meningen att all trafik mot Helsingfors ska bli så kallad matartrafik, som för passagerare till närmaste metrostation. Hur det ska fungera i praktiken är ännu oklart.

– Det är en fråga som vi måste beakta när vi funderar på vår budget redan nu, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP).

För några veckor sedan initierade han ett möte mellan representanter för NTM-centralen och kommunen för att diskutera kollektivtrafiken. Då diskuterades utöver följderna av västmetron även förändringen i transportbalken som träder i kraft vid årsskiftet.

Förnyandet av transportbalken är ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Syftet är att undanröja de hinder som försvårar utvecklandet av nya tjänster. Här ser Wickström en potentiell möjlighet.

– Mycket beror på hur den nya lagstiftningen ser ut och vilka möjligheter den öppnar för nya sätt att fungera. Som det nu är faller en allt större andel av kollektivtrafiken på kommunens axlar, vilket kräver resurser. Här finns ännu många olösta frågor, säger Wickström.

Tekniska nämnden i Ingå ska vid sitt möte nästa vecka behandla ett förslag om att ordna ett kollektivtrafikseminarium för Ingå och grannkommunerna, NTM-centralen, Helsingforsregionens trafik och logistikern för kollektivtrafik i Västra Nyland. Datumet slås fast på nämndens möte.

Mer läsning