Nya bostadsområden växer fram vid Nordcenter

Från vissa av tomterna kommer man ha utsikt över Pojoviken, sägs det på företagets hemsida. Bild: VN-arkiv

Detaljplanen för området Åminne miljö intill Nordcenters golfcentrum har vunnit laga kraft. Därtill är kommunaltekniken till området så gott som färdig.

Byggandet av bostäder på området Åminne miljö vid Nordcenters golfcentrum kan börja. Det meddelar Åminne miljös vd Roger Kempe. Detaljplanen som omfattar tre olika bostadsområden – kallade The Hill, The Valley och The Canyon – har vunnit laga kraft.

Området Åminne miljö och Nordcenter är belägna vid Pojoviken. Planområdets totala yta uppgår till 50 hektar. De tre olika bostadsområdena har sammanlagt 29 tomter och kvartersområden, där det är tillåtet att bygga 85 bostäder.

Det finns både egnahems- och parhustomter, samt tomter och kvartersområden för byggbolag, där det är tillåtet att bygga flera egnahems-, par- eller radhus.

Tomtägarna i områdena The Hill och The Valley områden erhåller samägarskap och får tillgång till ett grön-, skogs- och rekreationsområde på cirka 15 hektar. Dit hör bland annat två dammar, ett strandområde och olika typer av skogs- och parkområden. Det tredje bostadsområdet, The Canyon, sträcker sig runt en vildmarkssjö på cirka 1,1 hektar.

Fritiden allt viktigare

Projektet Åminne miljö sägs vara ett direkt svar på dagens fritidstrender och avser också förstärka Nordcenters golfgemenskap. Utgångspunkten i planeringen har varit att bygga upp ett modernt fritids- och rekreationsområde.

– Jag och min familj har varit aktiva medlemmar i Nordcenter i nästan 30 år och därför är golfgemenskapen viktig för oss. För att hålla Nordcenter livskraftigt är det väldigt viktigt att få nya invånare till områdena runt golfcentret. Målsättningen med Åminne miljö är att främja Nordcenters utveckling, säger Kempe.

Nya jobb

– Byggandet och utvecklingen av området skapar nya arbetsplatser inom byggbranschen i Raseborg för tiotals år framöver, säger Kempe.

Med nya fritidsinvånare följer också bestående arbetsplatser inom servicebranschen.

– Raseborgs stad är väldigt attraktiv som fritids- och rekreationsområde. Det ligger nära huvudstadsregionen, naturen är väldigt vacker, och kulturutbudet är brett. På grund av de här sakerna tycker jag att området borde planläggas snabbare, säger Kempe.

Mer läsning