Nya bostadsområden växer fram vid Nordcenter

Från vissa av tomterna kommer man ha utsikt över Pojoviken, sägs det på företagets hemsida.Bild: VN-arkiv

Detaljplanen för området Åminne miljö intill Nordcenters golfcentrum har vunnit laga kraft. Därtill är kommunaltekniken till området så gott som färdig.