Nya biljetter gäller från årsskiftet

Biblioteket och S-market i Sjundeå är i fortsättningen de ställen där Sjundeåbor kan ladda sina resekort. Också en ny biljettautomat vid stationen utlovas.

Vid årsskiftet blir Sjundeå medlem i Helsingforsregionens trafik (HRT). Det innebär bland annat ny praxis för resebiljetter. I januari blir Sjundeå en del av Kyrkslätts biljettzon och Sjundeåbor kan alltså åka inom hela HRT-området med en närregion 3-biljett.

Kommuninvånarna i Sjundeå kan ladda HRT-resekort från den första januari. För att underlätta övergången till de nya biljettsystemen har biblioteket öppet också på nyårsdagen, den 1 januari, klockan 12–16.

Automat och app

På Sjundeå station installeras en ny automat för HRT-biljetter. Också där kan man kan ladda HRT:s resekort från och med nyårsdagen klockan 4.20. I bussarna till Lojo och Raseborg används fortsättningsvis Matkahuoltos resekort. Biljetter kan också köpas i mobilapplikationen HRT Mobilbiljett.

Informationen om kollektivtrafiken i Sjundeå och om tidtabellerna samt om eventuella ändringar finns i fortsättningen på HRT:s webbplats och i reseplaneraren Reittiopas.fi, som är HRT:s rutt- och tidtabellstjänst. Dessutom är det HRT som i fortsättningen svarar för resenärsinformationen på busshållplatserna och järnvägsstationen i Sjundeå.

Skoleleverna får nya resekort

Elever som använder linjer som trafikeras av HRT, får nya resekort. De har skickats till skolorna för att delas ut. Kommunens egna så kallade nyckellinjer blir en del av HRT:s linjetrafik vid årsskiftet.

Eftersom de nya betalterminalerna installeras i bilarna först i slutet av januari, får eleverna i Päivärinteen koulu sina nya kort först efter årsskiftet. Till dess använder skolans elever de nuvarande resekorten.

Mer läsning