Ny veterinärvård börjar i januari

Bild: Kristoffer Aberg

Sjundeå veterinärer börjar sin nya jourverksamhet den 16 januari, medan de tidigare stadsveterinärerna får söka en ny kommunal tjänst i Ingå.

På sitt möte i november beslöt Sydspetsens miljöhälsonämnd slutgiltigt att lägga ner en del av den egna veterinärvården inom Sydspetsens miljöhälsa och i stället köpa tjänster utifrån. Jouren för smådjur utanför tjänstetid och jouren dygnet runt för produktionsdjur ska nu skötas av det privata företaget Sjuvet, Sjundeå veterinärer.

Jourvården ska skötas från Tenala, där Sjuvet redan har verksamhet.

Allt klart för skiftet

Med de nuvarande stadsveterinärerna har miljöhälsan nu fört samarbetsförhandlingar. De tre veterinärerna skulle först sägas upp, medan en ny kommunal tjänst skulle inrättas för icke brådskande vård och hälsovård av produktionsdjur. Nu har man gått in för att i stället ändra en av de tre nuvarande tjänsternas uppgifter, och ledigförklara tjänsten internt. Två av veterinärerna kommer fortsättningsvis sägas upp.

Vården av produktionsdjur ska skötas från den nuvarande mottagningen i Ingå, medan de gamla mottagningarna i Karis och Ekenäs upphör. Miljöhälsan erbjuder de två veterinärer som sägs upp att ge anbud på utrustningen som finns på dem, och den blivande veterinären i Ingå kan därtill beviljas tillstånd för bisyssla.

Miljöhälsonämnden godkände arrangemangen samt det nya avtalet med Sjuvet på sitt senaste möte. Sjuvet tar över jourverksamheten den 16 januari.