Ny vändning om skolindragningar i Hangö - invånarmöte arrangeras i augusti

Besluten om skolorna i Hangöby får vänta. Bild: Arkiv/Christoffer Holm

Besluten om eventuella skolindragningar i Hangö får vänta. Stadsstyrelsen drog tillbaka ärendet från fullmäktiges föredragningslista och beslöt i stället arrangera en diskussion i augusti där invånarna får komma till tals.

En stängning av Hangöby skola och Hangonkylän koulu borde ha behandlats i i tisdagens fullmäktigemöte. På måndagen beslöt dock styrelsen att stryka dessa ärenden från fullmäktiges föredragningslista

Orsaken var att det i offentligheten förts fram att det inte har informerats tillräckligt om ärendena och att invånarna enligt kommunallagen ska kunna påverka kommunens verksamhet.

Styrelsen drog därför tillbaka ärendet och gav i stället bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson i uppdrag att ordna ett diskussionsmöte och hörande för kommuninvånarna och de som utnyttja kommuns tjänster. Detta sker i augusti.