Ny vändning i skolfrågan: bygg separat lågstadium

Rymligare. Ett skolbygge kring nuvarande Sjundeå svenska skola skulle ge eleverna en bättre skolgård. Bild: Lina Enlund

Klasserna 1-6 kunde placeras i nybygge kring Sjundeå svenska skola och de högre klasserna i nuvarande Aleksis Kiven koulu. Lösningen blir dyrare men skolgården bättre anser beslutsfattare.

Beredningen av skolbygget i Sjundeå har hittills i stor utgått ifrån tanken att kommunen bygger ett enda skolcampus för alla elever i årskurs 1–9. Men tekniska nämnden fastnade efter många timmars diskussion för en annan lösning. Nämnden vill att man nu utreder möjligheten att placera klasserna 1–6 i Sjundeå svenska skola, och klasserna 7–9 i Aleksis Kiven koulu (AKK).

I praktiken innebär det ett tvåspråkigt skolcampus för årskurs 1–6 och ett finskspråkigt högstadium, eftersom de svenskspråkiga eleverna får sin högstadieundervisning i Lojo eller Kyrkslätt. Den svenskspråkiga dagvården ska enligt nämnden fortfarande placeras i den norra delen av Sjundeå svenska skola.

– Det blir lite trångt att placera allting på AKK-tomten och gårdsplanen blir mindre. Därför tyckte vi att de lägre klasserna kunde placeras på Sjundeå svenska skolas tomt, säger nämndordförande Rabbe Dahlqvist (SFP).

Två ville bygga allt i ett

Nämndens beslut kom till efter omröstning där två ledmöter – Heikki Leikola (Saml) och Veikko Tanskanen (V) – röstade emot förslaget att skilja åt skolorna. Båda vill i stället bygga ett enda campus.

– Det finns klara ekonomiska aspekter som talar för att bygga allt i ett och dessutom kan man då erbjuda större och bättre rum för undervisning i huslig ekonomi, musik och så vidare, säger Tanskanen.

– Men jag tycker att det hade varit bättre att placera byggnaden på Sjundeå svenska skolas tomt. Det skulle vara bättre med tanke på gården och trafikarrangemangen.

Dyrare med två

Nämnden tyckte inte att bildningsväsendets och tekniska väsendets förvaltning ska få plats i det nya skolbygget. Biblioteket, ungdomsväsendet, verkstaden och centralköket finns däremot fortfarande på önskelistan. Enligt beslutet ska de sämsta delarna av båda skolbyggnaderna rivas.

Att bygga skolorna på två separata tomter blir dyrare än att bygga allt på ett och samma område.

– Tidigare utredningar visar att modellen med två byggnader är dyr och inte nödvändigtvis blir bättre. Det här är en stor fråga för Sjundeå och det lönar sig att göra den så bra som möjligt med så lite kostnader som möjligt. Jag hoppas diskussionen går vidare och slutresultatet blir bra för elever, arbetstagare och alla Sjundeåbor, säger Veikko Tanskanen.

Ärendet behandlas härnäst i styrelsen på måndag och sedan i fullmäktige.

Mer läsning