Ny utställning fokuserar på postens betydelse i Degerby

Uppslagsverk. Långvariga postfröken Sirkka Ramstedt visste det mesta som man behövde veta om postgången. Bild: Lena Selén

Degerby Igors nya utställning handlar om posten och postbussen.

I trettio år skötte Sirkka Ramstedt postkontoret i Degerby och gjorde det med besked: hon höll koll på allt från busstidtabeller till annan viktig information för Degerbyborna. Nu har hon stått för en stor del av informationen för Igormuseets senaste utställning på Rosenberg. Den invigdes den 1 december.

– Är inte uppslagsverket på plats? lär en Degerbybo ha frågat när inte Sirkka Ramstedt råkade vara på postkontoret.

Han och alla andra hade vant sig att få rappa svar om allt som rörde posten och annan offentlig information och Sirkka själv satte en ära i att till och med veta exakt vart en försändelse hade avancerat i postgången.

Vid invigningen av Degerby Igors nya utställning berättade Ramstedt hur hon efter att ha vikarierat på en stor del av postkontoren i Kyrkslätt och Sjundeå kom till ett kortvarigt vikariat i Degerby, blev där i trettio år och fick delta i den utveckling av postkontorens tjänster som på 2000-talet har lett till en avveckling. I dag finns inte heller postbanken kvar, den bank som konsekvent alltid satsade på barnen och deras sparande.

"Med postbuss via Degerby" heter utställningen eftersom postbussen länge var en viktig del av postgången och dessutom transporterade passagerare via Degerby till Bromarv eller Bjärnå. Bromarvbussen körde också via Fagervik och utgjorde en viktig förbindelselänk också för Barösundsborna, speciellt på vintern så viktig att den ibland var fylld till sista ståplats.

Till utställningsöppningen kom Harri Kallio från Sjundeå med ett bildbidrag som påminde om vilken omfattande transportverksamhet postbussarna stod för med över 220 linjer i hela landet när de var som mest. Han jobbade nämligen som postbiträde på linjen Vasa-Kristinestad-Björneborg och kunde nu alltså utöka utställningens material.

Utställningen kan ses på byakontoret Rosenberg alla lördagar i december och finns kvar också under nästa år. På Igormuseet hoppas man att fler kommer med minnen av både postbussar och postverksamhet, en berättarkväll ordnas under våren.