Ny ungdomsteater på gång

Alla trivs inte med att stå på scenen. Nu får unga kreativa en chans att vara med och producera teater på ett mer mångsidigt sätt.

– Det här är en ny tanke. Vi vill få med sådana unga i teaterproduktionen som kanske inte känner sig bekväma med att stå på scenen, men som kan jobba med annat, säger bildkonstnären Ron Nordström från Fiskars.

Han har nyligen inlett sitt arbete med ungdomsteatern som bildades i november i fjol som en underavdelning till brukets egen Teatterivalimo som varit verksam sedan våren 2014. Verksamhetsledare för ungdomsteatern är Susanna Louneva.

– Vi kommer att börja jobba med teaterproduktionen så att vi får med ungdomar från olika intresseområden. Scenografi, dokumentation, marknadsföring, produktion, ljud och ljus. Det vill säga att jobba med och lära sej allt som hör till en teaterproduktion, säger Ron Nordström.

Själv arbetar han inom ramarna för sitt eget konstnärskap med tredimensionella verk. Det är också en framställningsform han kommer att handleda ungdomarna i.

Premiär i sikte

Under månaderna som gått har det funnits cirka tio aktiva ungdomar som arbetat med ungdomsteaterns första produktion. På fredag den 4 mars klockan 19 är det premiär för pjäsen Pappi, susi ja maailmanloppu (Prästen, vargen och världens slut). Pjäsen som handlar om en försvunnen by i förändring är ursprungligen skriven på engelska av Julian Garner och regisseras av Anna Luhtasela.

Pjäsen innehåller element som förbjuden kärlek och mystiska vargar, och är en version av föreställningen Father Nandru and the Wolves som spelades i London på Wilton music Hall våren 2014

I Fiskars framförs pjäsen på finska i översättning av Jukka Jaatinen, men ambitionen är att i framtiden fungera språkmässigt gränsöverskridande.

– Jo, den första pjäsen är finskspråkig. Men hela ungdomsteaterns verksamhet kommer att så småningom bli helt tvåspråkig. Det gäller både deltagare och handledare, säger Ron Nordström.

Nya former

Nästa projekt är ännu öppet och beror mycket på hur finansiärerna ställer sig till de olika förslagen.

– Hela Teatterivalimo söker just nu nya verksamhetsformer så allt hänger lite ihop. Så mycket är klart att ungdomsteatern kommer att börja samarbeta med Fiskars museum i någon form, säger Ron Nordström.

I bruket finns från tidigare Cultura Mobila som även arbetat aktivt med visuella och interaktiva teaterföreställningar där bybor och unga engagerats. Ron Nordström ser inte ungdomsteatern som någon konkurrent till dem.

– Vår profilering är lite annorlunda, kanske mera handledarbetonad. Vi kommer långt att utgå från vad ungdomarna själva vill göra, och tanken är att de skall vara med och sköta hela produktionen.

FAKTA

Om premiären

På fredag den 4 mars klockan 19 är det premiär i Fiskars gamla brandstation för pjäsen Pappi, susi jag Maailmanloppu.

Pjäsen spelas på finska och inträdet är fritt, men frivilliga gåvor får ges.

Föreställningen räcker en halv timme och rekommenderas för en publik över elva år.

Pjäsen framförs av Fiskars ungdomsteater (en underavdelning till Teatterivalimo som verkar på orten).

Följande föreställningar är den 11.3, 18.3, 13.5, 20.5, 12.6, 18.6 och 19.6.