Ny strategi för Novago

Novago kommer att fokusera på företagsrådgivning för att bättre motsvara de västnyländska ägarkommunernas behov och önskemål.

Nya behov och sämre ekonomi har lett att Novago nu har förnyat sin strategi och kommer framöver att koncentrera sig på företagsrådgivning. Bolagets uppgift blir att hjälpa företag då de grundas men också att stödja företag i deras utveckling och tillväxt. Kommunerna kommer själva att ta ansvar för den regionala utvecklingen och att locka företag.

– Eftersom vi har flera ägarkommuner har det också varit lite svårt för oss att locka företag till orterna då kommunerna till viss del konkurrerar med varandra om var företag startas, säger Novagos styrelseordförande Leo Rintanen.

Strategiändringen innebär också att beslutsfattarnas samtycke kommer behövas för projekt som ligger utanför verksamhetens tyngdpunkter. De pågående projekten kommer ändå att fortsätta.

Rintanen anser att Novago fyller en viktig funktion i kommunerna. Bolaget bidrar bland annat till att det skapas nya arbetstillfällen och till att ägarkommunernas finansiella läge förbättras.

– Novago har i år skapat närmare 150 nya arbetstillfällen, ansökt om över en miljon euro i finansiering åt företag och betjänat över 350 kunder, både personer som planerar att starta eget och regionens företag. Kommunernas finansiella insats i verksamheten betalas tillbaka i mångfald och som skatteintäkter, säger Rintanen.

Svagt ekonomiskt läge

Den nya strategin leder även till ändringar i Novagos organisation. I dagsläget har utvecklingsbolaget 14 anställda, men man överväger att minska med två årsverken.

– Vi måste helt enkelt få ekonomin på fötter, säger Rintanen.

Besluten om uppsägningar görs i juni. Under året ska också den interna organisationsstrukturen formas.

Ny styrelsemedlem

Företagsmedlemmen Vesa Siljamo flyttar utomlands och har därför sagt upp sig från Novagos styrelse. Mikko Piirtola på advokatbyrån Lexia i Lojo har därför valts till ny företagsmedlem. Som hans suppleant sitter restaurangchef Tom Hillner från Restamax i Lojo.

Novago Företagsutveckling ägs av kommuner Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå.