Ny station ger bättre beredskap

På fredag sker det första skiftesbytet på den nya brandstationen i Karis. Tvättrum för fordon och bättre läge gör att stationen har bättre beredskap en den förra. Dessutom får Karis sitt första trafikljus.

Längs Bangatan vid sandgroparna i Tallmo finns en splitterny tre våningar hög tegelbyggnad.

Fakta

Karis brandstation

Stationen är 1 410 kvadratmeter stor och har ett 61 kvadratmeter stort förråd.

Budgeten var 4,2 miljoner euro. Kostnaderna med tilläggsarbeten blev drygt 4,1 miljoner.

Bygget började i augusti 2015 och höll tidtabellen. Den 8 september fick Räddningsverket nycklarna.

Fira Oy byggde stationen som finansierades av Danske Finance.

Västra Nylands räddningsverk är hyresgäst och Raseborgs stad är innehavare och sköter fastighetsskötseln.Stationen är 1 410 kvadratmeter stor och har ett 61 kvadratmeter stort förråd.

Budgeten var 4,2 miljoner euro. Kostnaderna med tilläggsarbeten blev drygt 4,1 miljoner.

Bygget började i augusti 2015 och höll tidtabellen. Den 8 september fick Räddningsverket nycklarna.

Fira Oy byggde stationen som finansierades av Danske Finance.

Västra Nylands räddningsverk är hyresgäst och Raseborgs stad är innehavare och sköter fastighetsskötseln.

Fem stora numrerade garageportar vetter mot vägen.

– Det här är Karis första riktiga brandstation, säger brandmästare Jari Sopen-Luoma.

På fredag morgon klockan åtta sker det allra första skiftesbytet på brandstationen.

– Jag ljuger om jag inte säger att personalen är ivrig att flytta in. Nytt är alltid nytt.

Utrustning lastas ur inne i garaget i den nya stationen. Jonna Rinne plockar upp mediciner på hyllan.

– Medicinen får inte ligga i lådor ifall vi behöver fylla på i något utryckningsfordon, säger Sopen-Luoma.

I dag sker den stora flytten då de större föremålen ska flyttas.

Flyttar. Maria Bergholm-Willför, Marcus Wathén och Jonna Rinne i bakgrunden flyttar saker mellan uppdragen. I dag går de sista flyttlassen och alarmsystemet flyttas. Bild: Anton Malén

Stanna då det är rött

I och med den nya brandstationen får Karis också sitt första trafikljus. Utanför brandstationen finns ett triangelformat trafikljus. När lamporna blinkar rött betyder det att det är en nödsituation och uttryckningsfordonen är på väg ut.

Varnar för utryckning. Karis får sitt första trafikljus i samband med den nya brandstationen. Blinkar det rött ska du stanna. Bild: Anton Malén

– Självklart kör inte chauffören blint ut utan kollar trafiken, men rött ljus betyder att man ska stanna, säger Jari Sopen-Luoma.

Bättre plats för station

Platsen vid sandgropen är den bästa möjliga för uttryckningar. Härifrån är läget bra för att köra mot Ingå, Lojo, Pojo och Ekenäs. Uttryckningstiden mot Ingåhållet minskar till exempel.

Snabba ryck. Jari Sopen-Luoma är nöjd med den nya brandstationen. Med hjälp av brandstången tar sig personalen snabbt från köket till garaget. Bild: Anton Malén

– Karis som tätort är central i Västnyland i och med att det är mitt i området.

Läget är valt så att stationen ska funka i minst 30 år.

– Områden utvecklas längs de stora vägarna som 25:an och 51:an.

Beredskapen förbättras

Förr har alla utryckningsfordon tvättats utomhus, men det behövs inte längre. Tvätthallen är en av de viktigaste nyheterna med den nya stationen.

– Det gör det betydligt enklare att hålla rent och hålla beredskapen. Vår främsta uppgift är att förebygga olyckor, en annan viktig uppgift är att hålla beredskap och nu har vi verktyg för det.

Nytt. Garaget kan hållas skinande rent eftersom den nya brandstationen har ett skilt tvättrum för fordon och utrustning. Bild: Anton Malén

Eftersom brandbilen och skyddsutrustningen är utsatta för kemikalier och sot är det viktigt att de tvättas. Tvätthallen och tvättrummet intill gör det möjligt att hålla en smutsig sida åtskild från resten av stationen som kallas den rena sidan.

– Då man får tömma all smutsig utrustning här minskar risken att personalen utsätts för farliga ämnen.

Kompakt och funktionellt

Sensorer som känner av rörelser ser till att ledlamporna tänds automatiskt i korridorerna, men inte lyser i onödan.

Utöver förvaringsutrymmen för utrustning, tvättrum, kontor och rum där personalen kan vila finns också en föreläsningssal som också funkar som skyddsrum.

– I en krissituation ska räddningsverket funka och då måste personalen ha skyddsrum.

Funktionellt. Genom att stänga skyddsluckorna förvandlas mötesrummet till ett skyddsrum. Bild: Anton Malén

Den stora luftiga motionssalen med stora fönster längs två väggar är personalen speciellt nöjda med. Den kommer bli välanvänd eftersom brandmännens kondition testas årligen.

Luftigt. Det nya gymmet är högt till tak och har stora fönster. Bild: Anton Malén

På övre våningen finns kök och TV-rum med utkik över garaget. En brandstång leder direkt till garaget från tv-rummet.

– Vi ska kunna rycka ut på 60 sekunder i en nödsituation.

– Byggnaden är kompakt, inte jätte stor, men har alla funktioner vi behöver.