Ny stabschef vid brigaden

Kommendör Mika Immonen har tillträtt som stabschef vid Nylands brigad från och med den 1 december. Immonen tjänstgjorde tidigare vid Huvudstaben.

Immonen tjänstgjorde tidigare vid Huvudstaben.

Han har också tjänstgjort som försvarsattaché i Oslo under åren 2012-2015, som vice avdelningschef för personalavdelningen i Marinstaben och som kurschef i Sjökrigsskolan.

Brigadens tidigare stabschef kommendör Jörgen Engroos har övergått till krishanteringsuppgifter.