Ny järnvägsbro aktuell i Karis

På lånad tid. Går allt som tänkt byggs en ny järnvägsbro i Karis. Bild: Johanna Lemström

Raseborgs stad har tänkt om. I stället för att sanera järnvägsbron i Karis är förslaget att man nu bygger en ny i stället. Den nya bron skulle i så fall, i bästa fall, vara klar till hösten 2018.

Järnvägsbron i Karis har länge varit på agendan och vägt tungt i planerna för resecentret. Staden har beviljat ett investeringsanslag för projektet på 3,3 miljoner euro för åren 2017-19 varav två miljoner skulle betalas ut år 2018.

Tidigare har det lutat mot en sanering av bron, men nu är förslaget en ny bro. Bakom det ligger bland annat Trafikverkets uttalande om att den nuvarande bron inte en ens sanerad uppfyller alla de tekniska och funktionella krav som ställs med tanke på framtiden.

Många röster för nytt

Trafikverket föreslog i januari att man omvärderar möjligheten att bygga en ny bro. Också olika entreprenörer hördes och den planeringsgrupp som bereder hela byggprojektet poängsatte sedan alternativen att sanera bron och bygga en ny. Där visade sig att en ny bro är en bättre lösning, framför allt med tanke på bantekniska egenskaper och beräknad livslängd.

– Nog håller ju nytt längre än sanerat, så är det bara. Vi har hela tiden haft alternativen att sanera och samtidigt bredda bron, eller bygga nytt, säger Jan Gröndahl, teknisk direktör i Raseborg.

Öppna frågor

På tisdag kväll möttes tekniska nämnden och anteckna då till kännedom poängsättnings- och planeringsgruppens enhälliga beslut att föreslå att i första hand att bygga en ny bro.

– Men vi är ännu inte framme vid målet. Bland de utmaningar som ännu finns är att få ett avtal med Trafikverket och litet med den ekonomiska biten, säger Gröndahl.

Trafikverket skulle fungera som byggherre för hela projektet. Raseborgs stad är beställare tillsammans med verket.

– Och går allt som på Strömsö borde vi kunna slå fast alla beslut under sensommaren och inleda arbetet i oktober. Det skulle vara viktigt att vi kom i gång snabbt med tanke på att kustbanan förbättras under 2018. Det arbetet kommer att föranleda vissa stopp i trafiken som också det här projektet kunde utnyttja, säger Gröndahl.

Konsekvenser

Den nya bron skulle bli tvåfilig och kunde – fortfarande enligt Strömsö-modellen – börja användas hösten 2018. Under själva byggnadsskedet skulle broprojektet påverka trafiken i centrala Karis rejält.

– För fordonstrafiken blir det säkert ett stopp för en lång tid, men däremot är vår förhoppning att vi kunde ha gång- och cykelväg på bron under en så stor del av tiden som möjligt. Men de här sakerna måste ännu utredas, säger Gröndahl.

Broprojektet är viktigt för centrala Karis. I beredningen för tisdagens möte konstateras också att i fråga om passagerartunneln, resecenterområdet samt underfarten vid Bangatan bevaras lösningarna så att de följer principerna för den idéplan som gjorts.

Tekniska direktören får lov att inleda entreprenadupphandlingsförfarandet och att förhandla om det så kallade broavtalet med Trafikverket.

Mer läsning