Ny jaktkvot för lodjursstammen

Jord- och skogsbruksministeriet tillåter jakten på 320 lodjur under jaktsäsongen 2021–2022. Bild: SPT-Pixabay

Lodjuret är inte längre en rödlistad art i Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat förvaltningsplanen och jaktkvoten för lodjursstammen. Den tidigare förvaltningsplanen fastställdes 2006.Den nya jaktkvoten är nu 320 lodjur under jaktsäs...