Ny gatuplan vid Pojo torg godkänd

Pojo centrum ska bli litet grönare än i dag. En parkeringsplats, dock inte den på bilden, görs om till gräsmatta. Bild: VN-arkiv

Ett förslag till ny gatuplan för korsningen vid Pojo torg har godkänts. Tekniska nämnden behandlade gatuplanen i tisdags.

– Planen går bland annat ut på att förnya dagvattensystemet, flytta en busshållplats och göra om en del av ett asfalterat område till gräsmatta, säger nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Tanken är att göra området i Pojo centrum grönare än det är i dag. Dessutom ska det bli lättare att röra sig till fots från Pojovägen mot hälsocentralen och biblioteket. En gång- och cykelväg anläggs därför längs Orkdalsvägen.

Planen läggs nu till påseende och om inga anmärkningar inkommer kan arbetena påbörjas "i lämplig takt", säger Orre.

Mer läsning