Ny förvaltningsplan för det finska vargbeståndet

Ett vargforum kommer att inrättas för att övervaka hur förvaltningsplanen genomförs. Foto: Lillian Tveit/Shutterstock/SPT Bild: Lillian Tveit/Shutterstock/SPT

Målet med Jord- och skogsbruksministeriets nya förvaltningsplan är att kunna hantera vargrelaterade konflikter och trygga vargstammens livskraft på ett bättre sätt än tidigare.

Förvaltningsplanen har godkänts av Jord- och skogsbruksministeriet och ska fungera som ett verktyg i behandlingen av frågor som gäller vargbeståndet och i vargrelaterade konflikter. Det uppger ministeriet i ett pressmeddelande.

Ett vargforum kommer att inrättas för att övervaka hur förvaltningsplanen genomförs. Vargforumet håller sitt första möte den 21 november.

– Konceptet för vargforumet ska arbetas fram av administrationen, forskningen och intressegrupperna, säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef på Jord- och skogsbruksministeriet och styrgruppens ordförande, i pressmeddelandet.

Förvaltningsplanen har två mål. På kort sikt vill man se till att populationen inte blir så liten att den inte är livskraftig. På lång sikt vill man att vargen får en skyddsstatus som är gynnsam för populationen.

Planera stamvårdande jakt I förvaltningsplanen ingår några projekt. Ett av dem handlar om att definiera och planera stamvårdande jakt. Jord- och skogsbruksministeriet startar tillsammans med centrala intressegrupper ett projekt för att utreda om det utifrån EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande jakt från den 10 oktober finns förutsättningar att tillåta jakt på varg, säger Jari Leppä vid jord- och skogsbruksministeriet, i pressmeddelandet. Förvaltningsplanen omfattar också mer detaljerade anvisningar om hur man ska gå tillväga när man upptäcker spår av en varg på en gårdsplan eller i närområdet. En berednings- och styrgrupp tillsattes hösten 2018 för att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen. Tillsammans med de regionala viltvårdsråden ordnades våren 2019 diskussionsmöten för intressegrupper på landskapsnivå.