Ny forskning inleds kring Koverhar

Gemensamt projekt. Anders Ahlvik, vd för Hangö hamn, Marko Reinikainen, direktör vid Tvärminne zoologiska station, Nina Häggroth, marknadsföringschef vid hamnbolaget, professor Alf Norkko och forskningskoordinator Joanna Norkko är mycket glada över det nya samarbetet. Bild: Christoffer Holm

Under 2017 inleder Hangö hamn ett unikt samarbete med Tvärminne zoologiska station. Hamnen vill profilera sig inom miljötänkande medan forskningsstationen får en gyllene chans att forska i sjöfartens miljöpåverkan.

Från och med nästa år startar Tvärminne zoologiska station helt ny forskning kring sjöfartens påverkan på maritima miljöer. Tack vare ett samarbete med Hangö hamn ska man gå på djupet i hur hamnverksamhet, muddring och sjöfart påverkar havet. Samarbetet är unikt och nyskapande.

– Det här handlar inte bara om grundforskning. Nu har vi även möjlighet till dialog, säger Marko Reinikainen, direktör för Tvärminne zoologiska station.

Samarbetet har diskuterats under 2016 och nu väntar projektet enbart på finansiering. För Hangö hamns del handlar samarbetet dels om att svara på en trend, dels om att bli en föregångare.

– Temat gröna hamnar är gemensamt för alla seminarier om sjöfart i Europa just nu. Det är verkligen viktigt. Hållbar utveckling ingår också i Hangö hamns strategi, säger hamnens vd Anders Ahlvik.

Helt ny kunskap

Från hamnens sida vill man dessutom vara en kugge i ett projekt som kan bli något större.

– Med det här samarbetet har vi goda förutsättningar att också föra ut informationen vi får fram till andra hamnar runt Östersjön, och varför inte även ut i Europa, säger Ahlvik.

Tvärminne zoologiska station har en budget på 300 000 euro för projektet, och även Hangö hamn deltar med en liten summa. Automatiska mätstationer ska placeras ut kring hamnen i Koverhar och farleden till den. Mätstationerna ska ge både forskningsstationen i Tvärminne och hamnbolaget tydliga uppgifter om hur olika aktiviteter påverkar havet.

– I dag har hamnen inte den kunskapen, men vi anser att den hela tiden blir viktigare. Vi kan få reda på hur fartygens hastighet påverkar miljön och vad det innebär då vi bygger om, säger Ahlvik.

Tack vare Tvärminne zoologiska stations till och med sekellånga mätserier från trakten kan de nya resultaten jämföras med gamla uppgifter för att se en långsiktig inverkan av det forna stålverket i Koverhar, kommande sjöfart och naturliga tillfälligheter.

Dialogen viktig för miljöns bästa

Det nya samarbetet är unikt av flera orsaker. Att ett lokalt hamnbolag och en framstående forskningsstation ingår ett samarbete är speciellt i sig, men det viktigaste är den dialog som projektet ska bygga på. Den kan minimera de negativa effekterna på regionens känsliga havs- och kustmiljö, samt ge en bas för mera välgrundade beslut om verksamhet i maritima miljöer.

Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Tvärminne zoologiska station, lyfter fram det gap som tyvärr existerar mellan forskning och välgrundade beslut.

– I dag har gapet bara blivit större. Flera snabba beslut fattas utan att man vet vad de innebär.

Sådana beslut vill både Hangö hamn och Tvärminne zoologiska station undvika. Den kommande forskningen är ett viktigt steg på vägen.

– I framtiden blir det ännu viktigare att planera för att få olika intressen att gå ihop, säger Norkko.

Öppenhet och nytta för alla

Trots att hamnen kommer att ha nytta av den kommande forskningen, exempelvis då man ska planera verksamhet och måste beakta dess miljöpåverkan, har Tvärminne zoologiska station ändå ingalunda en roll som konsult. Forskningen bedrivs fortsättningsvis för grundforskningens och utbildningens skull, men nu får man även en möjlighet att tillämpa resultaten av den.

– Det nya är att det handlar om en dialog, och vi får en unik chans att bli bättre på att studera plötsliga förändringar och vad de innebär, säger Norkko.

Marko Reinikainen ser stor potential i projektet.

– Mätstationerna är en början. I framtiden lär frågeställningarna bli ännu fler.

Tack vare de automatiska mätstationerna som man hoppas skaffa till projektet, kommer man få detaljerade och fortlöpande uppgifter om bland annat vattentemperatur, ph-värden, syrehalter och mängden näringsämnen utanför Koverhar.

– Hamnens verksamhet innebär ju inte en likadan belastning som det forna stålverket, men även vi kommer att göra relativt stora ingrepp på miljön då vi bygger om och muddrar, säger Ahlvik.

Samarbete innebär också ett slag för öppenhet. Hangöborna ska få veta hur sjöfarten påverkar vattnen kring Hangö. Som en del av projektet ska forskningsresultaten från Koverhar även publiceras på Hangö hamns och zoologiska stationens hemsidor.

– Hangö är perfekt för den här forskningen då staden omges av havet. Havet är viktigt för alla, säger Norkko.

Fakta

Med direkt från start

Tvärminne zoologiska station har en unik chans att följa med den miljöpåverkan etableringen av Hangö hamns nya hamn i Koverhar medför.

Hangö stad köpte mark och vatten kring hamnen i Koverhar i december 2014, och sedan 2015 har Hangö hamn ett arrendeavtal om området.

Hittills har hamnen använts sporadiskt för transporter i samband med rivningen av stålverket i Koverhar, och ska i december användas tillfälligt av Celsa steel service i Pojo.

I framtiden väntar åtminstone transporter till svenska Swecems nya cementstation i Koverhar, samt mellanlagring av gasrör då gasledningen Nordstream II byggs i Östersjön, men staden och hamnbolaget hoppas på mycket mera.

Mer läsning