Mjölbolsta öppnar på nytt som förläggning

Mjölbolsta öppnar igen som flyktingförläggning. Bild: Arkiv

Migrationsverket har konkurrensutsatt en del av förläggningsverksamheten för vuxna och familjer i Nyland. Konkurrensutsättningens resultat innebär att en ny förläggning ska öppnas i Raseborg. Verksamheten kommer att drivas av bolaget Medivida.

– Vi var skyldiga att utföra en konkurrensutsättning i Nyland. Det var fråga om ett pilotprojekt där vi till slut valde bland anbud från fyra olika aktörer, säger Migridirektören Pekka Nuutinen.

Det var Medivida som gick vinnande ur anbudsförfarandet. Företaget erbjöd Mjölbolsta i Raseborg som förläggningsfastighet.

– De kommer att hyra in sig i den före detta förläggningen eller åtminstone i en del av den. Men det kunde alltså också ha blivit fråga om någon annan placeringsort, säger Nuutinen.

Medivida är ett finskt ägt företag grundat 2007 som producerar social- och hälsovårdsservice. Företaget har också drivit en förläggning i Kankaanpää i Satakunta.

Bakgrunden är att alla verksamma förläggningar är nästan fullsatta är en ny förläggning behövlig.

– Vi har sanerat bort nästan 3 000 sängplatser i Nyland. Men vi har varit lite för snabba, säger Nuutinen.

Antalet asylsökande har inte ökat anmärkningsvärt, men sökandena lämnar inte förläggningarna lika snabbt som Migrationsverket har beräknat. Många av asylsökandena har en pågående besvärsprocess i förvaltningsdomstolen, och de som har fått ett positivt beslut har inte kunnat flytta till kommunerna lika snabbt som verket beräknade.

Verksamheten börjar i oktober

Den nya förläggningen är avsedd för vuxna och familjer, och verksamheten inleds med 249 inkvarteringsplatser. Förläggningen öppnas i oktober 2017.

Migrationsverkets lägescentral kommer att slussa klienter till Mjölbolsta. De närmaste förläggningarna finns i Hangö och Evitskog.

– Människorna kommer från andra förläggningar, det återstår att se från vilka. Om förhållandena är sådana att någon asylsökande som nu har privat inkvartering plötsligt står utan tak över huvudet är det nog upp till oss att ordna med boende på någon förläggning.

Erfarenheterna som denna konkurrensutsättning ger kan användas när hela förläggningsverksamheten konkurrensutsätts.

Migrationsverket förbereder också en konkurrensutsättning av förläggningsverksamheten för minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare. Den kommer att omfatta hela Finland och ska göras genom regionala ramavtal.

Mer läsning