Ny förening för aikido

Aktiva. Miriam Wikström och Marco Dias är aktiva inom Raseborg Aikikai. Föreningen grundades i augusti. Bild: Thomas Sundström

Budogrenen aikido har stolta anor i Ekenäs. Nu finns det dessutom en ny förening i Raseborg Aikikai.

Aikido som är en japansk budogren har 100-åriga anor. Grenen är också sedan länge etablerad i Finland och det nationella förbundet grundades 1970.

Nu finns det också i Ekenäs en ny förening i Raseborg Aikikai som grundades den 1 augusti. För närvarade har man ett dussin aktiva medlemmar, både barn och äldre, och ser framåt med tillförsikt.

– Vi är väldigt ivriga och motiverade. Vi vill ju växa och det kommer vi också att göra, säger instruktören Marco Dias som är initiativtagare till föreningen.

– Samtidigt är det givet att det med två föreningar i staden finns det ju ett tak någonstans, men vi har kommit bra i gång, säger Miriam Wikström som också hon är med i föreningen.

Ny klubb

Och den andra föreningen är alltså Seisihnkai som grundades 1990 på initiativ av Johan Lindberg. Där har också Marco Dias varit aktiv i många år och fungerat som ansvarsledare samt även erhållit andra dan av det svarta bältet.

– Men nu var det dags för att gå vidare för min del. Det handlar inte om någon konflikt och det finns ingen dramatik i det hela, men det hör nästan till att man på den här nivån i något skede tar ett steg framåt. Jag hade nått så långt jag kunde nå i Seishinkai, säger Marco Dias.

Samtidigt består Aikido av olika stilar så visst kan det finnas det också vissa skillnader. Dias talar nu om lite mera fysisk träning.

– Vi är kanske litet fränare i vår träning och betonar mera fysisk kontakt, medan Seishinkai kanske har ett litet mjukare sätt att träna.

– Men det är klart att både finns utrymme för båda föreningarna och vi har också medlemmar som är med i båda. Så det är absolut inga problem, säger Wikström som tränat aikido i fyra år.

Grundläggande filosofi

Nu har man kommit i gång inom Raseborg Aikikai. På programmet finns aktiv kroppsteknik samt vapentekniker. Vapenattrapper man använder under träning är bokken (svärd), jo (käpp) och tanto (kniv).

– Jag har ett stort intresse för vapenträning och självförsvar, men samtidigt är det klart att allt kan kopplas till den bakomliggande filosofin att vi lär oss saker som man hoppas att man inte skall behöva använda på annat håll, säger Dias.

Till aikido hör också att något tävlingsmoment inte förekommer. I stället handlar det om träning.

– Då och då kommer det någon som vill tävla, men vi får bara säga att det inte är en dylik sport. Här finns mycket annat som kompenserar, säger Wikström.

Nya medlemmar välkomna

I dag har Aikikai medlemmar i åldern 6–70 år och både kvinnor och män. Man har skilda grupper för barn och vuxna.

– Den bästa åldern att börja är kanske 5–6 år, men det är inget måste. Det finns hur många exempel som helst på betydligt äldre som kommit med, säger Dias.

Samtidigt hoppas man också på ett ännu större medlemsantal. Nästa nybörjarkurs inleds den 7 januari.

– Aikido lämpar sig för alla, och alla kan träna med alla. Man behöver absolut inte vara rädd för att komma med, det är bara att prova, säger Miriam Wikström.

Självförsvar lärs ut

Nu har man också hittat ett bra träningsutrymme i den gamla sjukvårdsskolans gymnastiksal på Raseborgsvägen i Ekenäs. Där har man mattor och kan träna tämligen fritt.

– Det här ett perfekt utrymme för oss. Här kan vi ha grupper på ett tiotal åt gången, säger Marco Dias.

Förutom själva träningen erbjuder man också kurser i självförsvar. De riktar sig till privatpersoner, företagare och andra föreningar.

– Det är helt uppenbart att det finns ett behov av att behärska självförsvar och här har vi en nisch. Till exempel jobbar jag själv inom hemvården och märker att kollegor ibland känner sig lite otrygga, säger Marco Dias.

Mer läsning