Ny film berättar om krigstiden på fyröarna i Kyrkslätts skärgård – premiärvisning i helgen

På Kallbåda fyr byggdes en bunker under kriget. Den är den ljusare delen på den nedre delen av fyren. Bild:

Fyrarnas krigshistoria har i stor utsträckning varit rätt okänd, frånsett den berömda striden på Bengtskärs fyr. Nu korrigeras detta när Fyrsällskapet visar en ny fyrdokumentär som berättar om livet på lots- och fyröarnan i Kyrkslätt från 1800-talet till nutid.

Fyrsällskapets nya film Fyrarnas och lotsarnas Porkala i krig och fred berättar om livet på Kyrkslätts lots- och fyröar från 1800-talet till nutiden. Krigen har varit viktiga för livet på dessa öar, b...