Ny farled ska ge rakare rutt

s Bild:

En ny farled i yttre skärgården ska förkorta restiden från Lappvik till Porkalafjärden och ge ett alternativ till den vältrafikerade och ställvis smala inre farleden.

Trafikverket ansöker om tillstånd av Regionförvaltningsverket att märka ut en ny farled söder om de existerande farlederna Torsöleden och Olympialeden. Båda går genom den inre skärgården och är enligt Trafikverket tidvis i mycket livlig användning. Farlederna i inre skärgården är också slingriga och ställvis smala.

– Vi har bedömt att det finns ett behov för en alternativ rutt. Eftersom rutten i yttre skärgården ändå används redan nu kan den bra märkas ut som en officiell farled, säger Marjut Saarivirta vid Trafikverket.

Rutten startar vid farleden Sextant–Busö öster om Parharun. Den följer skärgårdens yttre kant och går norrom Jussarö. I öst korsar den Ingå farled och slutar vid farleden Sommarö-Smultrongrund (se karta). Leden ligger i Raseborg och Ingå.

I den ansökan som Trafikverket lämnat in till Regionförvaltningsverket konstateras att den yttre rutten förkortar körtiden mellan Lappvik och Porkalafjärden och att den lämpar sig särskilt väl för segelbåtar eftersom den är rakare och bredare än de existerande alternativen.

Tidskrävande projekt

Konkret innebär projektet att farleden i yttre skärgården märks ut med både fasta och flytande säkerhetsanordningar som sjömärken, radarmärken, linjetavlor och sektorfyrar. Arbetet med att installera säkerhetsanordningarna inleds så fort beslutet om att grunda farleden har vunnit laga kraft. Saarivirta tror inte att farleden är färdigt märkt inför nästa säsong.

– Vi har lämnat in ansökan i somras och de här ärendena brukar ta ett år. Vi kan inte heller beställa alla säkerhetsanordningar förrän beslutet är klart, och sen tar arbetet i terrängen sin tid. Det går nog till nästa höst eller därpå följande sommar innan allt är klart, säger hon.

Farleden ska ha ett seglationsdjup på fem meter. Längs den planerade rutten är havsdjupet mellan tio och trettio meter. Inga muddringar ska göras.

Enligt Trafikverket är det mest rätt små fartyg som rör sig i området, så den nya farleden medför inget hot mot naturen eller de kulturhistoriskt värdefulla områdena i trakten.

Seglationsdjup: 5 meter.

Minimibredd: 157 meter.

Längd: 50 kilometer.

Klassificering: VL5, lokala farleder.

Underlättar navigeringen.

Mer läsning