Ny färdtjänst söker testklienter

Fundersamma. Rosita Ahlgren och Gunni Henriksson deltog i ett informationsmöte om den nya färdtjänsten i Sjundeå i måndags. De poängterar vikten av pålitlig färdtjänst. – I dagens läge vet vi inte alltid om det kommer någon bil. Det påverkar vår vardag, säger de. Bild: Mira Strandberg

Det nya färdtjänstsystem som införs i Västnyland ska testas under våren. Pilotprojektet saknar klienter från de västra delarna av regionen.

Sommaren 2019 är det meningen att en ny operatör ska ha tagit över färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Den nya upphandlingen sköts av Esbo stad och gäller alla västnyländska kommuner från Hangö i väst till Esbo i öst. Också Lojo, Grankulla och samkommunen Karviainen hör till området.

Just nu söker Esbo stad färdtjänstanvändare som är intresserade av att vara med i ett utvecklarnätverk för den nya tjänsten.

– Nätverket är ett viktigt samarbetsforum för oss och vi vill att det ska vara så mångsidigt som möjligt. Just nu har vi bara en anmäld från Sjundeå, Ingå och Raseborg. Från Hangö har vi ingen, säger projektspecialist Marion Ticklén.

Nätverket har heller ingen klient som får färdtjänst på grundval av socialvårdslagen.

– Sådana vill vi gärna ha med för att få så många synpunkter som möjligt.

Svårt att fixa logistiken

Den nya färdtjänstservicen ska fungera på lika villkor över hela området, bland annat när det gäller tillgänglighet och trygghet.

– Tjänsten ska fungera dygnet runt och vårt mål är att man ska få skjutsen inom rimlig tid, senast 60 minuter efter beställningen, säger projektchef Pasi Ojaniemi.

Just tillgängligheten är något som bekymrar klienterna på glesbygden, eftersom det redan nu är ytterst svårt att få en bil.

– Den nya lagen om transporterna har ställt till med en hel del problem. Det syns i vardagen tyvärr. Taxibilar uteblir, vi kan inte ta oss någonstans och det blir extra kostnader för oss, säger Rosita Ahlgren, som är ordförande för handikapprådet i Ingå.

– Det är bra att projektet tar med klienterna i utvecklingsarbetet men jag har lite farhågor. Eftersom det redan nu finns enorma problem i Västnyland, hur ska det nya systemet fungera då området till och med växer? frågar hon sig.

Enligt Pasi Ojaniemi är projektledningen medveten om problemet.

– I det skedet då vi upphandlar skjutsarna kommer vi att fråga företagarna hur de föreslår att man kunde lösa problemet. En möjlighet är att vi beställer bilar för köror för hela dagen i stället för att beställa enskilda skjutsar, säger han.

Nya chaufförer behövs

Ett annat problem som särskilt gäller glesbygden är att de yrkeskunniga chaufförerna blir allt färre.

– På ett transportbolag i regionen var medelåldern på chaufförerna 60 år. Det säger sig självt att det behövs nya chaufförer. Det är dessutom ett stort jobb att överföra de äldre chaufförernas lokalkännedom till de nya, säger Ojaniemi.

Ett kriterium för chaufförer inom det nya färdtjänstsystemet är att de har "tillräcklig lokalkännedom".

– Men det är förstås ett väldigt tänjbart begrepp. I Sjundeå handlar det till exempel om att man ska kunna beställa en taxi till S-market utan att ange gatuadressen.

Förbättrad rapportering

Totalt gäller den nya färdtjänsten kring en halv miljon köror per år. I Raseborg görs drygt 22 000 resor årligen, i Kyrkslätt är siffran över 50 000 och i Hangö drygt 7 500. I Sjundeå och Ingå finns ingen automatisk statistik på körorna, eftersom små kommuner av kostnadsskäl har bantat ner rapporteringsbitarna i skjutsprogrammet. På den punkten erbjuder det nya systemet en förbättring, eftersom samma statistik kommer att vara tillgänglig för alla kommuner oberoende av storlek.

– Klienterna kommer också själva att i realtid kunna kolla hur många resor de har kvar. Nu får vi ganska många telefonsamtal om det av klienterna, säger Ojaniemi.

Överlag kommer färdtjänstoperatören i framtiden att använda mer teknologi för allt från beställning till kundfeedback.

– I Esbo vill fortfarande 90 procent av klienterna kontakta färdtjänst per telefon. Men vi vet att det kommer nya användare hela tiden, som kanske är vana vid och kan använda dator eller mobiler. Det nya systemet ska utveckla den sidan.

I framtiden kommer klienterna inte heller att behöva något särskilt färdtjänstkort, utan identifierar sig med något id-bevis. All info om rätten till skjuts, språk, hjälpbehov och så vidare lagras i en personlig användarprofil.

Utvidgar till alla tjänster

I Esbo överväger man också att testa nya sätt att definiera rätten till skjuts – i stället för mängden köror kunde körrätten definieras i kilometer eller euro.

– Det är en stor utmaning att göra det så att det blir jämlikt på hela området, eftersom resorna här i regel är längre än i städer. Det här är något som testgruppen kunde utvärdera, säger socialservicechef Karin Heerman i Sjundeå.

På sikt planerar Esbo stad att utvidga det nya systemet så att det skulle användas för alla transporter inom kommunen från skolskjutsar till materialleveranser. Det här gäller då bara Esbo stad.

Ny färdtjänst

Omfattar Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Hangö och samkommunen Karviainen.

Upphandlingen av den nya färdtjänstoperatören inleds redan i december. Transporterna upphandlas separat under våren.

Gäller alla som får färdtjänst utifrån handikappservicelagen eller socialvårdslagen.

Gäller kring en halv miljon köror årligen.

Tjänsten ska fungera på tre språk: finska, svenska och engelska.

Den som vill vara utvecklarklient kan anmäla sig via kommunernas socialbyråer eller gå in på www.espoo.fi/kuljetukset2019 och fylla i ett formulär.

8 500 klienter omfattas av den nya färdtjänstupphandlingen