Ny färdtjänst allt osäkrare

Kyrkslätt, Vichtis och Högfors har bordlagt ärendet och vill få större klarhet och andra kommuner börjar inse bristernas omfång.

Tio västnyländska kommuner har i två år planerat ett nytt upplägg hur färdtjänsten borde ordnas för över 9 000 kunder. Planeringen har haft stora brister och bland dem en hel del juridiska brister hur laga krav för kunderna ska kunna fyllas.

En utvecklargrupp har funnits, men dess många viktiga aspekter har nonchalerats. Flera olika sammankomster har inte lett till progressiva resultat. Över val av förmedlingscentral lämnades besvär till marknadsdomstolen som godkände besväret och ärendet behandlas nu i HFD och det beslutet dröjer. Esbo utgår från att med tillfälligt och övergående avtal under tiden köra i gång, men flera kommuner har redan ställt sig skeptiska till sådana arrangemang. Speciellt då allt flera brister ur lagperspektiv aktualiseras vilket jag redan tidigare beskrivit.

Kyrkslätt, Vichtis och Högfors har bordlagt ärendet och vill få större klarhet och andra kommuner börjar inse bristernas omfång. En stor nackdel är även att planeringen inte anlitat behövlig expertis från behöriga övervakningsmyndigheter om flera grundläggande krav. Det finns inte till exempel något koncept för hur jourverksamheten ska fungera. Lagen förutsätter att tillgång till färdtjänstaxi ska fungera friktionsfritt och det bör beaktas i upphandlingen.

Ersättningsnivån till taxin som skulle ingå i det nya systemet är alltför bristfälligt uppbyggd och nivån för låg och underskrider kraftigt normal taxering för taxiresor. Bland annat beaktas inte åtgången tid för resan. Kraven på språkkunskaper är även miserabla. Man har även slopat hjälptiłläggen för olika uppgifter som taxiförarna ofta i dessa sammanhang behöver utföra. Man kan över huvud taget inte fatta hur amatörmässigt hela planeringen genomförts.

Därtill har flera kommuner nu reagerat på den höga kostnadsnivån för systemets förvaltning.

Jag tippade senast att kanske det går till midsommaren innan ett nytt system tas i bruk. Men nu får även den spådomen ses som ifrågasatt och man kan undra om det inte nu är all anledning att starta en helt ny utredning ur seriöst perspektiv.

Vad Raseborgs stad för tillfället gäller har staden ännu inte gjort någonting för att uppfölja de uppmaningar som Regionförvaltningsverket instruerade i sitt beslut den 7 september. Om staden föreställer sig att den bara kan nonchalera myndighetsuppmaningar i avsikt att göra förfång för färdtjänstkunder är det en grov felbedömning från stadens sida.

Bo Holmberg, Karis

Mer läsning