Ny entreprenad för skolmoduler

Sjundeå måste konkurrensutsätta anskaffningen av moduler för Päivärinteen koulus elever på nytt. Orsaken är ett fel i anbudsbegäran.

Felet i anbudsbegäran upptäcktes efter kommunfullmäktiges val av leverantör. Kriteriet för val av leverantör var det förmånligaste priset. I själva anbudsbegäran och på anbudsblanketten nämns ändå inte att kommunen i entreprenadprogrammet också ville veta hur mycket det kostar för kommunen att lösa in modulerna efter hyrestiden. Alla anbudsgivare har inte gett ett inlösenpris, vilket betyder att anbuden inte varit jämförbara på denna punkt.

Upphandlingen av moduler för Päivärinteen koulus elever kommer därför att göras på nytt. I den nya upphandlingen uppdateras också behovet av lokaler, som har förändrats sedan den första anbudsronden.