Ny enkät: En majoritet av finländarna anser att inkomstskillnaderna är alltför stora

Cirka 57 procent av finländarna anser att inkomstskillnaderna fortfarande är alltför stora, uppger Näringslivets delegation EVA. Bild: Pixabay/SPT

De flesta unga i åldern 18-25 år ser inte inkomstskillnader som ett problem.

Cirka 57 procent av finländarna anser att inkomstskillnaderna fortfarande är alltför stora. Endast 29 procent anmäler avvikande åsikt. Det visar en enkät som Näringslivets delegation EVA och Taloustut...