Ny byahjälp i Snappertuna

Föreningen Hembygdens vänner i Snappertuna har anställt en ny byahjälp att stödja och bistå bybor med vardagliga sysslor, samt medverka i föreningens verksamhet.

Den nya byahjälpen Jari Peltola i Snappertuna har redan inlett sitt arbete i föreningen. För hans tjänster betalar kunden 10 euro i timmen plus kilometerersättning.

Byahjälpen står till förfogande vardagar från klockan 8 till 13.30, men också andra arbetstider enligt behov. Ordförande Holger Wickström fungerar som kontaktperson i föreningens byahjälpsärenden.

– Vår förening kan på det här sättet bidra till att förbättra sysselsättningen i Raseborg och samtidig utveckla den lokala servicen i Snappertuna, säger Holger Wickström.

Kan hugga ved och städa

Byahjälpen kan utföra vardagliga sysslor såsom fastighetsunderhåll, gårdsarbeten, mindre reparationer, städning, vedhuggning och liknande sysslor, samt uträtta ärenden.

I uppgifterna får inte ingå arbeten som förutsätter tillstånd eller som konkurrerar med den privata företagssektorn. Man kan också få råd för olika sätt att spara energi eftersom byahjälpen förmedlar information från Motivas konsumentrådgivning.

Föreningen kan också få hjälp med sina egna arbeten, såsom underhåll av föreningens samlingshus Tunaborg och andra arbeten, när det gäller att arrangera gemensamma aktiviteter i trakten.

Det är riksorganisationen Byaverksamhet i Finland som genomför Jobb i byn-projektet i Nyland. Projektet erbjuder medlemsföreningarna en möjlighet att med lönestöd anställa långtidsarbetslösa som byahjälpare. TE-byrån i Nyland deltar i finansieringen av projektet.

Alla bya- och stadsdelsföreningar som är intresserade är välkomna med.

Byahjälpen kan kontaktas via föreningens telefon på nummer 044-941 9757.