Ny båtramp tar form i Ekenäs

Rampen färdigställs när isen gått. Djupet utanför sjösättningsstället är knappt två meter. Bild: Niclas Erlin

Raseborg förbättrar sjösättningsrampen i inre småbåtshamnen i Ormnäs. Hur det i framtiden blir med sjösättning från kaj i Norra hamnen är inte helt klart.

En rejäl ramp för sjösättning och upptagning av båtar tar form i innersta viken av småbåtshamnen i Ormnäs, det vill säga viken som ligger strax söder om Jägarbacken.

– Det sker som en del av förbättrandet av småbåtshamnarna, säger Åke Frondén som är chef för administrativa tjänster inom Raseborgs tekniska sektor.

Där rampen byggs har man även tidigare kunnat sjösätta och ta upp båtar, i praktiken dock inte så stora som den nya anläggningen kommer att tillåta. Den består av gjutna betongelement som ligger på en bädd av stenkross.

– De sista elementen läggs på plats då man kommer in med pråm i viken. Det sker då isarna gått. Rampen är nog färdig när säsongen börjar, säger Henrik Westerlund som är planeringsansvarig inom stadens samhällstekniska avdelning.

Brygga ska byggas

Den nya anläggningen är fem meter bred och bjuder därmed på större bredd än de två andra allmänna sjösättningsställena nära Ekenäs centrum, det vill säga rampen i västra delen av Ormnäshamnen och rampen i Norra hamnen.

Någon mastkran finns det inte aktuella planer på att bygga invid den nya rampen i Ormnäs.

En angöringsbrygga ska den däremot få.

– Annars kan man inte använda den, säger Henrik Westerlund.

Inget större kajprojekt

En landningsplats invid rampen är en nödvändighet för att den ska fungera. Det säger också Patrik Lignell, delägare i bolaget Sa-La Marine som verkar inom båtbranschen och som använder sig av sjösättningsramper i staden.

– Utan brygga går det inte att sjösätta stora båtar, säger han.

Någon omfattande kaj kommer i alla händelser inte att byggas i år, säger Åke Frondén och berättar att anläggningen byggs ut efter hand och i mån av möjlighet.

Smala vägar

Patrik Lignell välkomnar bygget i Ormnäs, men är ändå lite fundersam över möjligheterna att passera Jägarbacken med stora släp eller transporter.

– Vägarna ner till stranden är ganska smala och slingriga. Det allra bästa skulle vara att dra en väg direkt från Baggövägen ner till hamnen.

Lignell säger att en ny sträckning, till exempel i linje med den nuvarande gångvägen, samtidigt skulle avlasta vägen genom Jägarbacken när det gäller fordonstrafiken till och från reningsverket.

Sa-La Marine har förvaringshall i Horsbäck och transporterar därmed båtar till och från vinterförvaring och service.

Oviss framtid

I Norra hamnen har en del av kajen förstärkts vilken gör det möjligt att sjösätta och lyfta stora båtar med hjälp av kran. Någon motsvarande kaj kommer inte att byggas i Ormnäs.

När nya hus småningom reses i Norra hamnen aktualiseras frågan hur det går med sjösättningen från kaj.

– I dagens läge går det bra, men när huskropparna är där blir det nog trångt.

– Det är en svår fråga, säger Åke Frondén.

Patrik Lignell säger att det redan en längre tid rått en ovisshet kring sjösättningen i Norra hamnen.

Mer läsning