Ny arbetsgrupp planeras för Merituulen koulu

En arbetsgrupp som består av förtroendevalda och föräldrar, kompletterat med en sakkunnig, föreslås för uppföljningen av inomhusluften i Merituulen koulu.

Kommunstyrelsen i Ingå ska vid sitt möte på måndag besluta om hur uppföljningen av inomhusluften i Merituulen koulu ska gå vidare. Den tidigare arbetsgruppens mandattid har gått ut. Även om skolan har konstaterats vara frisk i undersökningar finns det ett behov, speciellt bland föräldrar, att följa med läget i skolan.

En ny arbetsgrupp med fem förtroendevalda, två föräldrarepresentanter och en utomstående sakkunnig beräknas kosta 6 000 euro per skolår. Det är arvodena för den utomstående sakkunniga som höjer priset.

Ett dyrare alternativ är att inrätta en expertisuppföljningsgrupp bestående av flera sakkunniga. Det kostar enligt beräkningarna 10 000 euro. Ett kostnadsneutralt alternativ är att uppföljningen förs över till tekniska nämnden när det gäller tekniska detaljer och till bildnings- och välfärdsnämndens finska sektion när det gäller användarna.