Ny arbetsgrupp för Merituulen koulu

En arbetsgrupp som består av tre förtroendevalda, tre tjänstemän, skolläkaren, arbetsskyddsfullmäktige och en föräldrarepresentant ska följa upp läget med inomhusluften i Merituulen koulu.

Kommunstyrelsen i Ingå beslutade i måndags att uppföljningsgruppen ska bestå av bildningsnämndens ordförande, tekniska nämndens ordförande, ordförande för bildningsnämndens finska sektionen, bildningschefen, tekniska chefen, rektorn för Merituulen koulu, skolläkaren, arbetsskyddsfullmäktige vid Merituulen koulu och en representant för föräldraföreningen Mevy.

Förslaget godkändes efter omröstning 7–2. Motförslaget gick ut på att remittera ärendet med motiveringen att inomhusluftsgruppen ska följa med läget i alla skolor och daghem i kommunen.

Utöver de namngivna representanter kan den nya arbetsgruppen kalla in sakkunniga vid behov. Gruppen rapporterar om sitt arbete till bildningsnämnden, dess finska sektion, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.