Ny annons för Gnägget

Det gamla saltmagasinet i trä är byggt omkring år 1840. Under tiden 1970–1991 verkade diskoteket Gnägget i byggnaden, från 1995 fram till 2019 fanns Forststyrelsens naturum i byggnaden. Bild: Lina Enlund

Uthyrningen av Gnägget-fastigheten i Norra hamnen i Ekenäs har sedan slutet av fjolåret bollats av och an mellan tjänstemän, tekniska nämnden och stadsstyrelsen. I dagens VN (23.2) publicerades en ny annons om uthyrningen.

Den nya annonsen ersätter alla tidigare annonser, påpekar Raseborgs stad i texten. Staden ställer inte längre några uttalade krav eller önskemål på hurdan verksamhet man helst ser i Gnägget, men en beskrivning över planerad verksamhet ska bifogas anbuden.

Fritt formulerade ansökningar skickas till stadens utrymmesförvaltningschef Anna Friberg senast den 5 mars klockan 12. Vid val av verksamhetsidkare görs en helhetsbedömning av verksamheten och den erbjudna månadshyran. Staden begär minst 1 777 euro per månad i hyra, plus mervärdesomsättningsskatt på 24 procent om hyresgästen är mervärdesskatteskyldig. Hyresgästen står även för el- och vattenkostnader.

Tekniska nämnden väljer hyresgäst på sitt möte den 9 mars. Staden hyr ut Gnägget-fastigheten i Norra hamnen i Ekenäs från den 12 april – efter att beslutet om uthyrning vunnit laga kraft.