Lokal företagare gör Karis centralt belägna bankhus till Alexia House

Fastigheten vid Köpmansgatan har tjänat som banklokal sedan 1976. Med nya ägaren Alexandra Lundmark kommer det att omvandlas till ett företags- och aktivitetshus. Bild: Agneta Sjöblom

Bankhuset vid Köpmansgatan i Karis blev tomt då Aktia flyttade ut, men behöver inte stå öde länge till. I gymföretagaren Alexandra Lundmarks ägo får det snart ny funktion.

Egentligen var det ingenting hon hade planerat. Men så blev Alexandra Lundmark inbjuden att komma och titta på fastigheten, såg potentialen och beslöt sig för att slå till. Nu är hon nybliven ägare ti...