Nu ska tomterna på Ingåstrand säljas – infrastrukturen kostar mer än kommunen får in

Tillbyggnaden av köpcentret Strand, byggnaderna vid kajen och ett kvarter för höghus är först på listan när Ingå börjar sälja tomterna på Ingåstrands planområde.

Försäljningen av tomterna har delats in i tre faser, av vilka den första ska förverkligas så fort fullmäktige har godkänt försäljningen. Först säljs kvarteret kring köpcentret Strand, som är planerat för affärs- och kontorslokaler, och kvarteret för höghus strax norr om det förstorade köpcentret. Också den södra delen av området som är tänkt för bostadshus närmast stranden säljs i fas ett, liksom området för affärs- och kontorslokaler vid kajen, där vinterförvaringen av båtar har varit.

I andra skedet, senast om ett år, ska en andra tomt för höghus säljas norr om den första. Ytterligare ett år senare, i augusti 2021, säljs den norra delen av området för bostadshus vid stranden.

Målet är att en bostadsmässa ordnas sommaren 2022.

Kostar mer än det ger

Kommunen har beräknat att tomtförsäljningen ska inbringa drygt två miljoner euro. Priset baserar sig på en bedömning som fyra professionella aktörer har gjort utifrån mängden byggrätt på området. Utöver försäljningsintäkter får kommunen 400 000 euro i anslutningsavgifter, ifall all byggrätt utnyttjas.

Byggandet av vägar, vatten- och avloppssystem och övrig infrastruktur kostar kommunen 3 800 000 euro. Siffran inkluderar kostnaderna för reparerandet av kajkanten, som blivit 700 000 euro dyrare än beräknat.

– Vi går back med det här men det är en strategisk fråga för kommunen. Projektet låter oss omforma centrum och skapa attraktionskraft i kommunen, vilket lockar nya invånare och hjälper oss att upprätthålla servicen. Då kan vi få in pengarna andra vägar, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP).

Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen på måndag.

Mer läsning