Kabanovs bunker grävs fram

Elisa Melasniemi (t.v.), Teemu Väisänen och Aleksi Rikkinen gräver endast med spade för tillfället eftersom de vill vara försiktiga. Bild: Lina Enlund

Kabanovs kommandohjärta i Badhusparken i Hangö undersöks för första gången efter att värnet förstördes.

Träbitar, några metallföremål, delar av tegel…Under den dryga timme som Elisa Melasniemi, Teemu Väisänen och Aleksi Rikkinen hunnit gräva i marken har en försvarlig mängd med materialrester lyfts upp...