Nu ska det gå fler tåg

En tågtur från Karis som är framme i Helsingfors före klockan 7 fanns högt på önskelistan i en enkät med tågpendlare i Raseborg som gjordes i fjol. Nu ser pendlarnas önskemål ut att bli verklighet.

Stadsstyrelsen i Raseborg har förhandlat med Helsingforsregionens trafik, HRT, och kommit överens om ett avtal som innebär en tidig lokaltågstur på vardagsmorgnarna från Karis och en sen kvällstur hela veckan från Helsingfors. Tågen stannar också i Sjundeå.

Morgontåget skulle starta 05.52 och vara framme 06.47. Kvällståget startar 23.01 och är i Karis 00.15. De nya tågturerna blir verklighet från augusti i år.

För ungefär ett år sedan lades Y-tågstrafiken på kustbanan ned. Det var en stor försvagning av infrastrukturen i Västnyland. Omkring trehundra personer tog varje dag Y-tåget från Sjundeå. Sjundeå tog saken i egna händer och slöt ett avtal med HRT om en del närtågsturer, Sjundeå beslöt också att gå med i HRT från och med nästa år.

I enkäten med tågpendlarna i Raseborg kom det fram att över hälften av dem som svarade tyckte att förändringarna i tågtrafiken gjorde det svårare att ta sig till jobbet. Om de gamla tidtabellerna skulle införas igen skulle drygt 60 procent av dem som nu tar bilen överväga att övergå till tåg. Nästan 40 procent har övervägt att flytta från Raseborg efter förändringen.

Avtalet med HRT fyller ett klart behov, och det är bra att stadsstyrelsen agerade snabbt och positivt.

Kostnaderna för den nya trafiken uppgår till 290 000 euro per år. Sjundeås andel uppgår till 30 000 euro.

Men det finns en morot: biljettintäkterna minskar kommunernas kostnader. Enligt HRT uppskattas biljettintäkterna uppgå till mellan 10 och 20 procent av kostnaderna. Raseborg och Sjundeå hoppas förstås på fullsatta tåg, och de har all orsak att uppmuntra pendlarna att utnyttja den nya servicen.

Att HRT ökar sin närvaro på kustbanan kan vara ett första steg mot att HRT blir en aktör i hela Nyland. Men det förutsätter antagligen att de berörda kommunerna går med i HRT. Medlemskapet kostar förstås, men det ger också en större möjlighet att förhandla om tågturerna.

Sjundeås kommundirektör Jukka-Pekka Isotupa har sagt att VR verkar koncentrera sig på fjärrtågstrafiken. Numera stannar ju fjärrtågen på kustbanan inte längre i Kyrkslätt, och en tur i vardera riktningen susar också förbi Salo och Karis.

Att motarbeta ytterligare försämringar är en viktig uppgift för intressebevakningen i de västnyländska kommunerna.

Följande skede borde bli att reda ut möjligheterna till anslutande förbindelser till Ekenäs och Hangö för de nya tågturerna. Finns det intresse hos VR att lägga in nya avgångar, eller vänds blickarna mot bussföretagen?

I en utredning om kollektivtrafiken i regionen var ett av de främsta målen att utveckla biljetter som fungerar både i tåg och bussar.

I juni blir det omöjligt att köpa biljett på närtågen, biljetterna måste köpas på förhand via någon av de kanaler som står till buds. I Sjundeå väckte nyordningen ändå frågor eftersom orten saknar både biljettautomat och R-kiosk. VR:s löfte i dagens tidning att man nog ska ordna så att Sjundeåborna ska kunna köpa tågbiljett utan att vara hänvisade till internet var ett välkommet klargörande.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning